Sendikalar, siyasi mücadelenin parçası olmamalıdır.

Siyasi mücadele veren ya da siyasi yapıların uzantısı olan sendikalar, emek sınıfını en geniş anlamda örgütleyemezler. Üyeleri ve sayıları temsil ettikleri siyasi görüşün sempatizanlarıyla sınırlı kalır. Bu durum emek sınıfını parçalayacak, emek ve sınıf mücadelesini zayıflatacak, sermayenin ve işverenin işine yarayacaktır. Bunu göremeyen bazıları, siyasi ve sendikal fanatizm üzerinden bu sonucun üretilmesine katkı yapar.

Böyle sendikalarda, işverenle ve siyasi kadrolarla işbirliği yapan sendika yöneticileri siyasi yapıların uzantısı olduklarını kabul etmezler. Ancak temsil ettikleri kitle ile uzantısı oldukları siyasi yapının çıkarları çeliştiğinde takındıkları ya da takınamadıkları tavır onları ele verir.

Siyasi mücadelenin parçası olan sendikalar, emekçiler ve emek sınıfı için mücadele ediyor olsalar bile, siyasi aidiyetleri nedeniyle emek sınıfını en geniş anlamda örgütlemeyi başaramazlar ve işverenin işini kolaylaştırırlar. Tarihsel süreç içinde bu durumu görenler "sınıf ve kitle sendikacılığı"nı bulmuşlardır.

Sınıf ve kitle sendikacılığı, sendikanın siyasetten, sermayeden ve devletten bağımsız olmasına dayanır. Etnik köken, inanç ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın her emekçiyi emek sınıfının bir ferdi sayar, üye kaydeder ve hakları için mücadele eder. Emek sınıfını en geniş anlamda örgütleyerek, emek mücadelesini başarılı kırmayı amaçlayan sınıf ve kitle sendikaları, siyasi mücadele vermezler; fakat ekonomik ve hukuksal mücadelenin yanında ideolojik mücadele de verirler. Çünkü sermaye sınıfının, işverenin çıkarlarıyla emek sınıfının, emekçilerin çıkarları çelişeceği için, ideolojilerinin aynı olması yaşamın doğasına aykırıdır.

Bu nedenle sınıf ve kitle sendikaları, her etnik kökenden, her inançtan ve her siyasi görüşten üyelerine sınıf bilinci kazandıracak eğitimler vermekle ve emek sınıfının ideolojisi için mücadele etmekle yükümlüdür. Emek sınıfının ideolojisi antikapitalist ideolojidir.

Sermaye sınıfının, işverenin ideolojisi, kapitalist ideolojidir. Çünkü o ideolojide her şey onların yararına göre düzenlenir. Onların yararına olan emekçilerin, toplumun ve doğanın zararınadır.

Emekçilerin yararına olan, toplumun ve doğanın da yararınadır.

O nedenle, sınıf ve kitle sendikalarının ideolojik mücadele vermeleri varlık sebebidir.

Sitemizde köşe yazarı olarak yazı yazan tüm yazarlarımız yazdıkları yazı ve görüşlerden tamamıyla kendisi sorumludur. Köşe yazarlarının yazılarından dolayı hiçbir şekilde yasal sorumluluk kabul etmemektedir.