3600 ek gösterge süreci ve emekçilerin sendika tercihleri trajikomik hallerinin basit bir göstergesidir.

Görünen ve güncelleşen en öncelikli ihtiyaç olan 3600 ek göstergenin yanında durmayanların yanında duran sendikalara doluşmanın bir açıklaması olmalı ve bu açıklamayı onlar yapmalıdır.

Siyasi partilerle sendikalar arasındaki bağlar, sendika üyesi olsun olmasın tüm emekçilere ve sendikal mücadeleye zarar verirken o siyasi partiler ve o sendikaların bazı yöneticileri bundan yarar sağlarlar. Küçük hesaplar üzerinden yarar sağladığını sanan üyelerin elde ettikleri, bugüne ve geleceğe ilişkin elden gidenler baz alınırsa hepten zarar.

Özünde sendikalar, işveren kim olursa olsun işverene karşı emeğin haklarının mücadelesini veren, emekçinin yanında, işverenin karşısında durması gereken emek örgütleridir.

Her siyasi partinin iktidar ya da iktidar ortağı olma ihtimali vardır. İktidar olan işveren olmuştur. İşverenle bağı olan sendikaların üyelerinin haklarını işverene karşı savunması ve koruması, işverene karşı emeğin menfaatleri için mücadele etmesi beklenemez. Ayrıca o sendikalar güdümüne girdikleri siyasi partilerin sempatizanları ile sınırlı kalır, iktidar dönemlerinde ilkesel olmayan, geçici üye doluşmasıyla bayram ederler.

Acı ve garip olan, emekçilerin, mücadele sendikacılığı yerine kendilerine haksız menfaat ve koruma sağlayacağını düşündükleri, güvenli liman olarak gördükleri güdümlü, işbirlikçi ve işbitirici sendikacılığı tercih etmeleridir.

Bu durum, emekçilerin parçalanarak işveren karşısında zayıflamasına yol açmakta, emeğin üretimden doğan haklarını almasına ve sendikal mücadeleye ağır zararlar vermektedir.

Adil paylaşım, liyakat ve ortak çıkarlar yerine kendi küçük çıkarlarının peşinde koşanlar, onları da kaybettiklerinde mücadele edecek sendikaları da sendikal doğruları da ve hatta çocuklarına ve torunlarına bırakacaklarını da tükettiklerinin farkında değiller.

Tercih ettiğiniz küçük çıkarlarınız, feda ettiklerinizin akıntısına kapılıp gidecek ve kıyıda tutup çekecek kimse olmayacak.

Görünmez olmaya çalışmak ya da farklı görünmek sizi yalnızca korkularınızdan korur; korktuklarınızı yaşamaktan değil.

Ramazan Yılmaz