Mustafa Kemal ve yurtsever, kahraman silah arkadaşları yurdun dört bir yandan işgaline baş kaldırmış ve ulusal direnişi örgütlemişlerdir. Bunu yaparken yalnızca işgalci düşmanla değil, kendi çıkarlarının derdine düşen ve ulusun yanında yer almak yerine düşmanla iş tutan Osmanlı hanedanıyla ve Şey Sait, Seyit Rıza, İskilipli Atıf vb. vatan hainleriyle de mücadele etmişlerdir.

Türk Ulusu, yurdun kurtuluşu ve kendi bağımsızlığı için Mustafa Kemal ve arkadaşlarının çevresinde toplanmış, işgalci düşmana ve işbirlikçi vatan hainlerine karşı bir ölüm kalım savaşına girişmiştir.

Mustafa Kemal'in askerlik ve önderlik dehasıyla ve Türk Ulusunun yoksulluk içindeki onurlu direnişiyle Kurtuluş Savaşı kazanılmış, egemenlik gerçek sahibinin olmuştur.

Türk Ulusu, kendi kaderini ulusunun kaderiyle birleştiren, ölüm kalım savaşında önderlik eden Mustafa Kemal'e, ATATÜRK soyadını vererek O'nu, ebedi başkomutan ve ebedi önder tayin etmiştir. Türk Ulusunun güveniyle KURTULUŞA önderlik eden Atatürk, daha da pekişen o güvenle KURULUŞA da önderlik etmiş ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusuyla birlikte kurmuştur.

Ulus tarihinin en anlamlı iradesinin, kurtuluş iradesinin sahibi olan o ulus, ebedi önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli olması iradesini ortaya koymuştur.

"Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir." diyen ebedi önderin ışığıyla aydınlığa çıkan Türk Ulusu, bedelini her şeyiyle çok ağır ödediği karanlığa bir daha dönmez.

"Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır." diyen Atatürk'ün emanetini, Türk Ulusu ve gençliği sonsuza dek yaşatacak; Atatürk'ün devrimci mirasıyla geriye değil, daha ileriye, çağdaş uygarlığın üstüne çıkaracaktır. Çünkü, özgürlüğün kaynaklarından içenler istibdadın kuraklığına razı edilemezler.

Suların geriye akmayacağı gibi, toplumlar da geriye gitmez; geriye götürülen ya da götürülmeye çalışılan toplumlar ne huzur bulurlar ne huzur verirler.

Karanlığa karşı aydınlık, kötülüğe karşı iyilik, yanlışa karşı doğru mutlaka kazanır; yalnızca o mücadele birçok şey ve zaman kaybettirir.

Ramazan Yılmaz