Yaşam, seste dağ, görüntüde ayna gibidir. "Eden bulur." sözü de bu durumun doğrulamasıdır.

İyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük bulur. Bunun istisnaları vardır ve bu istisnalar yaşamın doğasına aykırı ve marazidir(sayrıldır). Yaşam, seste yankı gibidir; güzel şeyler söylerseniz güzel şeyler gelir karşıdan.

Görüntüde de ayna gibidir; gülümserseniz gülümser, somurtursanız somurtur karşıdakiler. 

Kötülüğe karşı iyilik, yaşamın gerçekliğinde insani bir tutum olmadığı gibi, iyicil olanların verdiği, kötücül olanların aldığı bir durum ortaya çıkar. Bu durum, yaşamın dengesinin kötülükten yana bozulması sonucunu doğurur.

Yaşamın gerçekliğinde, kötü söz söyleyenler ya da kötülük edenler, yankı ve yansı durumu gereği kötülükten paylarına düşeni bir biçimde alırlar.

Kötülüğe ve kötücül olanlara destek olanlar, kötülük edilenlerin acılarından haz duyanlar da paylarına düşen yankılardan ve yansılardan kaçamazlar.

Yaşam borçlu kalmaz; aldığını geri öder, verdiğini de bir biçimde geri alır.

Bazı ödemeler görünmez; ama huzur ve mutluluk yoksa, korku ve endişe varsa, anlarız ki ödeme yapılıyor.

Unutma, yaşam bir yankı ve yansıdır.

Ramazan Yılmaz