https://iasbh.tmgrup.com.tr/a80584/366/218/0/49/2048/1267?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2018/11/22/1542887123426.jpg

Selçuk Üniversitesi, "Manevi Rehberlik Eğitimi Sertifika Programı" açmış. Bir ay süreli bu programa "kuran kursu öğretici ve adayları", "imam hatip ve adayları", "müezzin-i kayyum ve adayları", "vaiz ve vaizeler" katılabilecekmiş. Sertifika alabilmek için 50 ve üzeri not yeterliymiş.

Bir aylık programla, disiplinler arası bilgi ve beceri gerektiren bir hizmeti görecek yeterlilikte danışmanlar yetiştireceklermiş.

Bu alanda kadro açılması ihtiyaçtan mı doğmuştur yoksa başkaca sebepleri mi vardır? İhtiyaçtan doğmuşsa bu ihtiyaç nasıl tespit edilmiştir? Bununla ilgili veriler nelerdir? Böyle bir ihtiyaç varsa PDR mezunları bu ihtiyacı karşılamakta sayı ve bilgi, beceri olarak yetersiz midir? Eğer yetersizlik varsa, lisans düzeyindeki bu programda düzenleme yapılarak ihtiyaç karşılanamaz mı? Bir aylık programla sertifikalandırılanlar, üniversite sınavlarında yüksek puanlarla girilebilen PDR bölümlerinden dört yıllık  lisan diploması olanlara göre rehberlik ve danışmanlık alanında daha mı yeterlidirler? Daha mı iyi hizmet vereceklerdir? Dini anlamda rehberliğe ihtiyaç duyanların ulaşabilecekleri cami, cemevi, kilise, sinagog vb. ve din görevlileri yeterince yok mudur? Hangi din, mezhep ve tarikat baz alınacaktır? Diğerleri ne olacaktır?  ,"Diğerleri" algısı ulusal birliğe zarar vermeyecek midir? Uygulamanın kendisi Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı değil midir?

Bu yolla imam hatip ve ilahiyat mezunlarına alan açmak mı amaçlamnıştır, başkaca amaçlar da var mıdır? Okullardaki rehberlik servislerine de PDR mezunları yerine ya da onlarla birlikte "manevi rehberler" atanabilir mi?

Bu uygulamanın, toplumun eğitime, rehberlik ve danışmanlığa bakışını, eğitimin bilimselliğini, eğitim sisteminin dünya ölçeğinde bireyler yetiştirmesini, eğitim yoluyla ulusal kalkınma ve gelişmeyi, her alanda kaliteyi ve öncelikleri kalite olan beyinlerin göçünü nasıl etkileyeceği değerlendirilmiş midir?

Bilimde, benzer uygulamalar benzer sonuçlar verir.

Eğitim bir bilim dalıdır. Bilimsel eğitimi uygulayanlarla aksi yönde diretenlerin dünya genelindeki durumu ortada.