Hangi eğitim düzeyinde olursa olsun, mezunların yeterlilik alanlarıyla ilgili kalite/nitelik eksikliğinin olması:

1- O eğitim düzeylerinde, eğitimi örgütlemede başarısız olunduğunu,

2- O eğitim düzeylerinde, uygulanan eğitim programlarının kaliteli/nitelikli eğitim öğretim için yetersiz olduğunu,

3- O eğitim düzeylerinde, eğitimcilerin yeterlilikleriyle ilgili sorunlar olduğunu,

4- O eğitim düzeylerinde, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili sorunlar olduğunu,

5- O eğitim düzeylerinde, yönetim ve yönetici sorunu olduğunu,

6- O eğitim düzeylerinde, denetim ve değerlendirme sorunu olduğunu,

7- O eğitim düzeylerinde, yeterlilik belgesi özelliği taşıyan diplomaların, gerçeği yansıtmadığı için değer sorunu olduğunu,

8- Kalitesiz/niteliksiz mezun, kalitesiz/niteliksiz diploma demekse, bunda en az sorumluluğun mezunlarda olduğunu,

9- Diplomaların ve mezunların, kalite/nitelik sorununun asıl sorumluluğunun, eğitimi bilimsel gerçeklere göre Planlama, Örgütleme, Yürütme, Eşgüdümleme, Denetleme-Değerlendirme sorumluluğu olanlarda olduğunu gösterir.

Eğitim öğretim, devletin yetki ve sorumluluğunda olan; devlet için bir görev, yurttaş için bir haktır. Eğitimin her kademesindeki olumlu ya da olumsuz sonuçlar yetki ve sorumluluğun sahiplerine yüklenir.

Anayasa Madde-42 "... Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. ..."

Eğitim öğretimdeki kalite/nitelik sorunu, devlete, ulusa ve yurttaşlara maliyeti çok yüksek olan uzun vadeli bir sorundur. Kalite/nitelik sorunuyla mezun edilenler bu sorunun mağdurlarındandır.

Bu sorunun çözüm yolu bilinir. O, bilimdir. Bilinen bu yolun kullanılmayışının sebepleri başkadır.

Ebedi önder; "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin." demiştir. 

Bilimsel olan, denenmiş, doğrulanmış olandır; objektiftir ve ölçülebilir, evrenseldir ve karşıt görüşe açıktır.

Doğru olanları yapmayıp, suçu mezunlara yıkmak, adil ve vicdani olmaz.

Kalite/nitelik sorunu, bir tercih sorunudur; o da karar vericilerin sorumluluğundadır.

Bazıları niteliği tercih eder; bazıları niceliği niteliğe tercih eder, bazılarının da bilimsel olmayan başka tercihleri vardır.

Ramazan Yılmaz