Cumhuriyet Devrimi  

Cumhuriyet Devrimi, geri bırakılmış Türk Ulusu'nun aydınlanma devrimidir. 

Geçmişi bin yıllara dayanan bir uygarlığın, üstündeki baskıyı ve önündeki engelleri kaldırışıdır, Cumhuriyet Devrimi.
Aklın özgürleşmesini, toplumun bilinçlenmesini, ulusun egemenliğini amaçlayan bir çağdaşlaşma devrimidir.
Özgürleşemeyen akılların felsefe, bilim ve sanat üretmeleri beklenemez.

Bunları üretemeyen toplumların üreten toplumlara karşı bağımsız olmaları da beklenemez. O bakımdan Cumhuriyet Devrimi, bir bağımsızlık devrimidir.
Geri bırakılmış başka ulusların da kendi karanlıklarından kurtulmaları için onlara da ışık olmuştur. 

Cumhuriyet Devrimi, geriliğe, gericiliğe, emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı verilen Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin doğal bir sonucudur.
Türk Ulusu, Cumhuriyet Devrimini sahiplenmiş ve kökleştirmiş; Ebedi Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'e halk devrimi kimliği kazandırmıştır.          

Varlığını, halkın maddi ve manevi olarak sömürülmesiyle sürdürebileceğini bilenlerin, Cumhuriyet Devrimi karşıtlığı anlaşılabilir bir durumdur.
Ancak, Cumhuriyet devriminin yarattığı toplumsal bilinç, her türlü zehire karşı güçlü bir panzehirdir. Cumhuriyet Devrimi, amaçlarıyla ve sonuçlarıyla bayram olmayı hak etmiş ve Türk Ulusu, Cumhuriyet Devrimini içselleştirerek Cumhuriyet Bayramını halkın bayramı kılmıştır.
Kutlu olsun.

Başta Ebedi Önder Atatürk'ü ve Cumhuriyet Devriminin mimarlarını saygı ve gönül borcu ile anıyoruz.