Yüzyıllarca, aklın ve bilimin ışığında, köklü Türk devlet geleneği kazanımlarıyla, eğitimde, bilimde, teknolojide, yönetimde ve özellikle adalette çağdaşlarının önünde olan Osmanlı Devleti, konumunu yükselterek sürdürmüştür.

Ne zaman aklın ve bilimin yolundan ayrılmış, Türk devlet anlayışından Emevi devlet anlayışına geçmiş, kum saati ters dönmüştür.

Toplumsal tartışma ve çatışmalarıyla zihniyet devrimini gerçekleştirenler, düşüncenin özgürleşmesiyle, felsefede, sanatta, bilimde ve teknolojide önalmışlardır. Her alandaki üretim, onlara pazar ihtiyacı doğurmuş ve Osmanlı gibi ülkeleri kendilerine pazar yaparak emperyalist sömürüye yönelmişlerdir. Borçlarla ve kapitülasyonlarla Osmanlı'nın elini kolunu bağlamışlardır.

Sömürü yoluyla iyice zayıflatılan Osmanlı'yı hasta yatağına yatırmışlar ve miras paylaşımına oturmuşlardır. Bu paylaşımı Sevr Antlaşnası'yla gerçekleştirmişler, Osmanlı'ya da imzalattırmışlardır. Osmanlı, Sevr'e imza atarak ölüm belgesini imzalamıştır.
 
Bu durumu içlerine sindiremeyen Türk Milleti'nin onurlu yurtsever evlatları direnişe geçmişler ve direnişin önderi Mustafa Kemal'in çevresinde toplanmışlardır. Mustafa Kemal'in parlak askeri geçmişi, kişiliği, bilgi birikimi ve dehası O'nu önderleştirmiş ve Türk Milleti de peşine takılmıştır. O'nun önderliğinde Türk Milleti, bir varlık yokluk savaşına girişmiş ve Osmanlı'nın batırdığını çıkarmıştır.

Türk Milleti Lozan'da, Sevr Antlaşması'yla yurdunu paylaşan emperyalistlere, kurtuluş zaferini, bağımsızlığını ve yeni devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni kabul ettirmiştir.

Lozan, Sevr'in çöpe atılışıdır.

Türk Milleti'nin, yüzyıllar sonra emperyalist devletlere karşı kazandığı zaferin belgesidir.

Mazlum milletlerin, bağımsızlık ışığıdır Lozan.

Osmanlı'nın, hasta yatağına düşürdüğünün, Mustafa Kemal önderliğinde ayağa kalkışıdır.  Lozan, Sevr'le ölen Emevi devlet anlayışının, köklü Türk devlet anlayışı olarak dirilişidir.

Lozan, aklın ve bilimin ışığında yol alacak Türk Milleti'nin, yeni devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedidir.

KUTLU OLSUN.

"Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." M. K. Atatürk

Başta Atatürk olmak üzere, tarihin her döneminde yurdu ve ulusu için canını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi gönül borcuyla anıyorum.   

Ramazan YILMAZ