Çanakkale Savaşları, emperyalist azgınlığa karşı bir halkın onur savaşıdır. Tarihin en onurlu savaşıdır belki de.

Çağın en güçlü silahlarıyla donanmış en güçlü ordularıyla birlikte, yokluk ve yoksullukla da savaşan dirençli, yürekli ve onurlu insanların savaşıdır.

Çanakkale Savaşları, babalarla evlatların, her kökenden ve her inançtan insanların omuz omuza yurt savunması için savaştığı, ulus bilincinin oluştuğu bir savaştır.

Mustafa Kemal'in komutanlık dehasını ortaya koyduğu, erinden subayına tüm askerlerin ve halkının güvenini ve saygısını kazandığı bir savaştır Çanakkale Savaşları.

Bu yönüyle Çanakkale şehitleri, onurlu bir zaferle birlikte Kurtuluş Savaşı'nın kurtarıcısı olacak komutanı da miras bırakmıştır. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları'ndaki başarısı, Kurtuluş Savaşı'nın O'nun çevresinde örgütlenmesini mümkün kılmış ve kolaylaştırmıştır.

Çanakkale Savaşları, tarlaların ekilemediği, kocaları şehit düşen, son evlatlarını da cepheye yollayan yoksul analarının savaşıdır.

Yavuklunun yavukluya, eşin eşe, ana-babanın evlada, evladın evlada ve ana-babaya hasret gittiği, bir hasretlik savaşıdır Çanakkale Savaşları.

Tıbbıye'nin, hatta liselerin, öğrencileri tümden şehit düştüğü için mezun veremediği, onurlu ve yürekli masum körpe kuzuların savaşıdır.

Kurşunların kurşunla çarpıştığı, süngülerin takılıp göğüs göğüse vuruşulduğu, yiğitlerin mertlik savaşıdır Çanakkale Savaşları.

Bu koşullarda kazanılan Çanakkale Zaferi, Çanakkale şehitlerinin ve gazilerinin belki de başka hiçbir ulusa nasip olmayacak olan onurlu mirasıdır. Bu onurlu miras, bedeli, hem cepheye gidenlerce hem de onları cepheye gönderenlerce çok ağır ödenmiş, ağır bir mirastır.

Başka miraslar da kalmıştır o kahramanlardan:

1- Onların o koşullarda direndikleri ve yendikleri emperyalist azgınlığa karşı, mücadele mirasları sahiplenilmiş midir?

Biçim değiştiren, kılıktan kılığa giren emperyalizme ve emperyalistlere karşı, onların mücadele mirası sürdürülebilmiş midir?

2- Her etnik kökenden ve her inançtan insanların aynı mevzilerde omuz omuza çarpışarak, yaralanınca birbirlerini sırtlayıp taşıyarak, tayınlarını paylaşarak, birbirlerine canlarını emanet ederek (eğişerek) oluşturdukları ve miras bıraktıkları ulus bilinci ne kadar sahiplenildi ve korundu?

3- O kahraman şehit ve gazilerin, komutanlık dehasıyla kahramanlaştırdıkları, ta o tarihten Kurtuluş Savaşı'na komutan atadıkları Mustafa Kemal Atatürk, yeterince sahiplenildi ve anlaşıldı mı?

O kahramanların onurlu mücadelesinin ve onurlu zaferinin yanında, diğer miraslarının da sahiplenilmesi umudu ve dileğiyle Çanakkale Savaşları'nın tüm şehit ve gazilerini saygı ve gönül borcuyla anıyorum.

Ruhları şad, mirasları kalıcı olsun.

Ramazan Yılmaz