Bugün 1 Mayıs Emekçi Bayramı...

Peki,1 Mayıs'ı bayram tadında kutlayabiliyor muyuz?

İş veren her gün bayram yaparken işçi ve memur bayram yapabiliyor mu?

Tüm çalışanlar emeğinin karşılığını alabiliyorlar mı?

Çalışanların iş güvenliği sağlanıyor mu?

Emekçi mutlu mu, yarınlarını güvence altında hissediyor mu?

 Emek ve hak baş tacı ediliyor mu?

Yoksa işçi, memur, emekçi mağdur mu?

1 Mayıs'ın soruları bunlar...

 Mevcut hayat koşullarına karşın işçi ve memurun emeğine biçilen değer örtüşüyor mu?

Mesela;

TÜRK-İŞ araştırma verilerine göre 2023 Nisan ayı Açlık Sınırının 10.135 TL, Yoksulluk Sınırının ise 33.014 TL olduğu ülkemizde memur ve işçi maaşları ne kadar?

Memur ve işçi hangi sınırda, açlıkla yoksulluk arasında imtihan mı veriyor?

Asgari ücret tutarı olan 8500 TL ile insanca yaşamak mümkün mü?

Ne yazık ki, 1 Mayıslar, kamusal alanda ve özel sektörde birçok iş kolu çalışanının ağır çalışma koşulları altında ve yetersiz ücretle çalışmak zorunda kaldığı gerçeğinin gölgesi altında kutlanıyor

Ne yazık ki, 1 Mayıslar, emekçilerin iş yerlerinde maruz kaldığı mobbinglerin, yıldırılmaların ve sindirilmelerin gölgesinde altında kutlanıyor!

Bu gölgelere karşın memur ve işçiyi temsil eden sendikaları ne yapıyor?

Memurun ve işçinin yanındalar mı yoksa iş verenle işbirliği içindeler mi?

Kimin yanındalar, memur ve işçinin daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için gerekli hak ve emek mücadelesini samimi olarak veriyorlar mı?

Memur ve işçiler emek mücadelesinin neresindeler, haklı mücadelelerini daha etkin verebilmek için birbirleriyle dayanışma sağlayabiliyorlar mı?

Emekçiler olarak 1 Mayıs’ı bayram tadında kutlamak için sorgulamalıyız bunları…

Sorgulamalıyız ki…

Emeğin değer gördüğü 1 Mayıslar…

Hakkın tutup kaldırıldığı 1 Mayıslar...

Mobbinglerin olmadığı 1 Mayıslar, bizim olsun.

Tüm emekçilerin; saygın bir hayat sürdürebileceği bir ücret, iyileştirilmiş çalışma koşulları ve kendisini güvende hissedebileceği bir iş ortamı hayalinin gerçek olduğu 1 Mayıslar bizim olsun…

Umut dolu yarınlar bizim olsun…

Aksi halde iş veren her gün bayram yapmaya devam eder…

KADRİYE DEMİREL