Merak ediyorum, memur ve emekliyi temsil eden yetkili konfederasyon Toplu Sözleşme sonrası derin bir OH çekti mi acaba?

Ve kazanımların devamını sağladıklarını iddia eden yetkili konfederasyona sormak istiyorum, hangi kazanımların devamını sağladınız?

Mesela, memur ve emeklinin yoksullukla imtihanının devamı olabilir mi?

Havale ettiğiniz Hakem Heyeti, hükümetin 2024'ün ilk altı ayında %15, ikinci altı ayında %10; 2025'in ilk altı ayında %6 ve ikinci altı ayında ise %5 teklifini karara bağladı.

Bu durumda memur ve emekli, Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisinin altında kalan bu oranlarla aslında maaşına zam alamadı! Acaba yetkili sendika bu duruma da OH çekti mi? 

Gelelim imzaladığınız 7.DönemToplu Sözleşme mutabakatına…

İmza koyduğunuz mutabakatta elle tutulur hangi kazanımlar var?

Devletin ödediği Toplu Sözleşme İkramiyesini, üçer aylık toplu ödemeden, aylık ödemeye çevirmek midir kazanım dediğiniz?

Mesela…

- Eğitim hazırlık ödeneği, sembolik olmaktan çıkarılıp, en azından Asgari Ücret tutarına eşitlendi mi?  

- Öğretmenler vergi diliminde muaf mı oldu?

- Öğretmene Şiddeti Önleme Kanunu mu çıkarıldı?

- Öğretmenlere yıpranma payı mı verildi?

- Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ek ders saati, haftalık 15 saatte eşitlendi mi?

Ne gariptir ki aynı bakanlıkta görev yapan branş öğretmenleri aynı hafta süresince 15 saat, meslek lisesi öğretmeni 20 saat, okul öncesi öğretmeni 18 saat, sınıf öğretmeni 18 saat maaş karşılığı çalışmak zorunda. Kökten yanlış olan bu uygulama değişti mi?

-Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati 15 saate eşitlenerek bu adaletsizlik düzeltildi mi?

- Sağlıkçılarda olduğu gibi öğretmenlerin de okulda tuttukları her nöbete ek ders ücreti ödenecek mi?

- Öğretmenlerin hak kaybını önlemek için, ek ders ücretleri haftalık değil günlük hesaplanacak mı?

- Öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı mı, ek ders ücretlerinde yapılan kesintiler emekliliğe yansıtıldı mı?

- DYK, İYEP ve benzeri kurslar için ek ders ücretleri eşitlendi mi?

- Günümüz teknoloji çağıdır. Bilgisayar vb. teknolojik araçlar artık öğretmenler için temel ihtiyaçtır. Öğretmenlere görevlerini icra edebilmesi için gerekli teknolojik araç ve gereç desteği sağlandı mı?

- Mecburi hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere ek tazminat verildi mi?

- Sağlıkçılara verilmiş olan “Hastayı reddetme, hizmetten çekilme hakkı” benzeri kanun, öğretmenin sözlü saldırıya uğraması ya da fiziksel saldırıyla karşılaşması halinde öğretmenler için de hayata geçirildi mi?

- Özellikle “2014 Müdür Kıyımı” olarak bilinen tarihten itibaren sendikal kadrolaşma ve beraberinde ortaya çıkan liyakat problemi ile kurumlarda baş gösteren mobbinglere karşı gerekli önlemleri içeren yasal düzenlemeler yapıldı mı?

- İl içi ve iller arası tayinlerde yaşanan problemleri giderici düzenlemeler yapıldı mı?

- İl içi sıra tayini yeniden uygulamaya geçirildi mi?

- Okul öncesi öğretmenlerinin teneffüs hakkı şartlar gereği bulunmamaktadır. Bu mağduriyet okul öncesi öğretmenlerimizin en azından ek ders saatlerinde düzenleme yapılarak telafi edildi mi?

- Objektif ve adil bir ödüllendirme sistemi uygulamaya geçirildi mi?

- Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerini desteklemek, kendilerini güncellemelerine olanak sağlamak ve yüksek lisans, doktora vb. için kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı mı?

- CİMER ve benzeri uygulamalarla öğretmenlerin asılsız ihbarların hedefi haline getirilmesinin önüne geçildi mi?

- Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar hakkında kamu davası açılmasının önü açıldı mı?

- Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen uygulamasına son verildi mi?

- Öğretmenlere görev tanımı dışında angarya görevler verilmemesi için yasal düzenleme yapıldı mı?

- İlk atamalarda ve yönetici atamalarında mülakat kaldırıldı mı?

- Öğretmenlerin mali ve özlük haklarını sahiplenebilmeleri, hak mücadelesi verebilmeleri için örgütlenme ve sendikal hakları genişletildi mi?

- Öğretmenlik Meslek Kanunu; öğretmenlik mesleğini, atamadan başlayıp emeklilik de dahil olacak şekilde her yönüyle güvence altına alacak; mobbing ve şiddeti önleyecek, ekonomik ve sosyal hakların iyileştirilmesini kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi mi?

- Kariyer Basamakları Sınavı iptal edilerek, kıdem esasına bağlı kariyer tazminatı maaşlara yansıtılacak mı ve bu kazanım emeklilikte de devam edecek mi?

- Kamu çalışanlarına Grev Hakkı tanındı mı?

- Sendikal hakların genişletilmesi için sendikalar kanunu uluslararası kriterlere uygun olarak yeniden düzenlendi mi?

- Memur sendikalarına e-devlet üzerinde üyelik ve üyelikten çekilme hakkı tanındı mı?

- Toplu Görüşmelerin bir yıllığına yapılacak mı?

- Toplu Görüşme masasına sadece yetkili sendika değil, en çok üyesi olan üç sendikanın beraber oturacak mı?

- Kamu çalışanlarının ücret artışı belirlenmesinde TÜİK verileri ile birlikte, sendikaların ve bağımsız araştırma şirketlerinin verilerinin ortalamasının dikkat alınacak mı?

- Sendikal haklarda eşitlik sağlanabilmesi için Sendika Teşvik Primine getirilen %2 barajı kaldırıldı mı?

- Çalışırken kazanılan tüm haklar emeklilikte de korunacak mı?

- 3600 ek göstergenin 1.derecedeki tüm memurlara verildi mi?

- Kamu çalışanları için ücret belirlemede taban maaş yoksulluk sınırı kabul edilerek, enflasyon farkı aylık olarak eklenip, refah payı verilecek mi?

- Kamu çalışanlarına verilen seyyanen zam emeklileri de kapsayacak mı ve tüm ek ödemelere yansıyacak mı?

- Kamu çalışanları için vergi dilimi %15’te sabitlenecek mi ve vergi dilimi aralıkları her yıl güncellenecek mi?

- Emekli ikramiye katsayılarının mevcut şartlara göre yeniden düzenlenecek mi?

- Kamu çalışanlarının banka promosyonu anlaşmalarında devlet maaş ve kişi sayısına göre taban fiyat belirleyip, kamu çalışanını bankaların insafından kurtaracak mı?

- Kamu işçisine tanınan haklar memura da tanındı mı?

- Kadın çalışanın ve doğan çocuğun sağlığı ve iş veriminin sağlanması için doğum izni süresi artırıldı mı?

- Tüm kamu çalışanlarına yaz tatilinde dinlenebilmeleri için kamp ve sosyal tesis imkanı sağlanacak mı?

- Kamu çalışanlarına Bayram İkramiyesi verilecek mi?

- Kamu çalışanlarına kira desteği verilecek mi?

- Kamu çalışanlarının tamamına ulaşım, giyim ve öğle yemeği yardımı yapılacak mı?

- Mülakat sistemi kaldırılıp, adalet ve liyakat esas alınacak mı?

- Kamu çalışanlarının çocukları için kreş ve bakım evi imkanlarının sağlanacak mı?

- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılıp çalışanlar herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın, eğitim durumlarına uygun kadroya geçirilecek mi?

***

Eyy yetkili sendika hangi kazanımı elde ettiniz?

Memur ve emekli ücretleri için hükümetin teklifi son karar oluyorsa ne gerek var Toplu Sözleşmeye ne gerek var Yetkili Sendikaya!

Ne gerek var devlet bütçesinden 2 Milyon130 Bin 644 üyenin aidatının sendikalara aktarılmasına?

Eğer memur ve emekliyi temsilen masaya oturuyorsanız ya sendikacılık yapın ya da sendikacılık yapın! 

Çünkü Toplu Sözleşmede ne kadar sendikacılık yapılıyorsa, memur ve emekliye o kadar zam çıkıyor!

Kadriye Demirel
Eğitimci Yazar

 

Sitemizde köşe yazarı olarak yazı yazan tüm yazarlarımız yazdıkları yazı ve görüşlerden tamamıyla kendisi sorumludur. Köşe yazarlarının yazılarından dolayı hiçbir şekilde yasal sorumluluk kabul etmemektedir.