Bilindiği gibi pandemi süreci devam ediyor. Koronavirüse karşı aşılanacağımız günleri beklemekteyiz. En önemlisi de okullarımıza ne zaman kavuşacağız. Hasretle bekliyoruz. Her ne kadar öğretmenler olarak içinde bulunduğumuz süreçte zorluklarla karşı karşıya isek de çocuklarımıza kavuşacağımız günlerin hayaliyle, bu günleri en iyi şekilde değerlendiriyor olmanın sevinciyle; okullarımızı açacağız, çocuklarımızla kucaklaşacağız. Bırakın bizi rahat bilenler yanlış zanları ile baş başa kalsın. Çünkü eğitimcileri ancak biz anlarız. Öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltı ile onları geleceğe hazırlama sorumluluğunu taşıyan bilir…

Birinci dönemin sonu yaklaştıkça öğrencilere not verme konusundaki tartışmalar çoğaldı. Hemen belirtelim ki okula gitmeyen, sınav olmayan öğrenciye not verme sorumluluğu altına girmek büyük riskler taşımaktadır. Eğer bir öğretmenseniz ve işin mutfağında olan kişiler olarak öğrencinin geleceğini düşünüyorsanız; notları yazarken eliniz titrer, düşüncelere dalarsınız, hakkaniyeti düşünürsünüz, yazılı kağıdının noktasını, virgülünü düşünürsünüz, o notu nasıl yükselteyim de öğrenci mutlu olsun, o yazılı kağıdının neden iyi neden kötü olduğunu, ailesini, sosyo ekonomik durumunu düşünürsünüz, vel hasılı adaleti düşünürsünüz…

Şu anki duruma göre ilk ve ortaokullarda uzaktan eğitime girme, EBA kullanımı ve performans ödevlerine göre birinci dönem notlarının verilmesi, liselerde yine uzaktan eğitime girme, EBA kullanımı ve performans ödev notlarının alınarak ikinci dönemde yapılacak yazılı sınavların eklenerek birinci dönem notlarının belirlenmesi, sanki okula devam ediliyormuş gibi politik bakış açısı ile kolaymış gibi görünüyor.

Hayır Efendiler! Konu hiç de kolay olmayan, içinde zor ve derinlemesine düşünülmesi gereken süreçleri kapsamaktadır. Siz fırsat eşitliğini belki okullar açıkken bir nebze olsun sağlanmış olduğunu düşünebilirsiniz, kabul etmesek de haydi ülkede okullar var, öğrenciler okullara gidebilir, sosyo-ekonomik durumları, aile durumları görmezden gelinirse fırsat eşitliğini sağlanmış olarak kabul edebiliriz.

Peki uzaktan eğitim sürecinde bunu kabul edebilir miyiz? Asla. Uzaktan eğitime ulaşamayan, maddi zorluklardan dolayı tableti, bilgisayarı, interneti olmayan yüz binlerce öğrenci bulunmaktadır.  Yaz dönemi veya eylül ayında maddi durumu olmayan öğrenci tespiti ile ve bunlara dağıtılan tabletlerle sorun çözülmüyor. Tableti verseniz internet ayrı bir sorun. Eylül ayından beridir anne veya babası işsiz kalan, maddi zorluklar yaşayan çocukların durumu ne olacak?

Ailesinde akıllı telefon kullanılmayan, grup mesajlarından haberi olmayan veya interneti olmadığı için ödevlerini iletemeyen öğrenciler ne olacak?

Tüm bu soruların öğrencileri yakından takip eden öğretmenlere öğrencilerin söyledikleri sözler olduğunu belirtelim.

Bugünlerde dilimiz alıştı ama söylemek zorundayım; Kaf Dağı’nın ardından bakarmış gibi böyle olacak demek, sorumluluktan kaçınmaktır. Bu öğrenciler okullar okuyacak, okul notlarının genel sınavlara eklenmesiyle okullar kazanacaklar.

Belki de binde bir puanla oluşabilecek bir hassas durumda bu şekilde olacak demek sorumluluk bilinci ile bağdaşmamaktadır.

Öğretmenlerin bu sorumluluğun altında kalmasına yol açmak, sadece yönetmelik değiştirerek, uzaktan eğitim puanla değerlendirilmez ibaresini yönetmelikten çıkarmak, ilerde oluşabilecek davaların önünü kesmeyecektir. Telafisi mümkün olmayan süreçlere meydan vermemek için sorumluluğu şimdiden almak gerekir.

Birinci dönem ile ilgili ilk-orta-liselerde not verilmemesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde not verilmeyip, 1. Dönem notları ile değerlendirilmesinde olduğu gibi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da 2. Dönem notları ile değerlendirme yapılabilir.

Şuna itiraz edilebilir; bu kadar derse giren, ödev yapan öğrenci ne olacak?

Onlar da öğrenciliklerini yapmıştır. Dezavantajlı öğrencilerden fazla bilgi öğrenmişlerdir...

Hayat zaten onlara adaletini ileriki yıllarda gösteriyor!

Yeter ki bu bizim not ile standartlara ayırma, kategorize etmemiz yüzünden olmasın…

 

Muhammet Ali GEZİCİ
Anadolu Eğitim Sendikası Hukuktan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı