İşte Seher ERGİN'in sosyal medya hesabından yaptığı ''Eğitim Bir-Sen promosyon sözleşmesinden imzanı çek'' başlıklı açıklaması:

"Eğitim-İş Adana Şubeleri olarak geçtiğimiz yıl 2022 Temmuz ayında ekonomideki dalgalanma ve enflasyondaki yüksek artışla birlikte;

* Promosyon ihalelerinin yapıldığı tarih daha altı ayı geçmeden ödenecek promosyon bedelinin enflasyon karşısında eridiğini, buna karşılık artan maaşlarla birlikte banka kâr marjının yükseldiğini,

* Aynı yıl içinde benzer personel sayısı ve dönem şartı için imzalanan protokollerin 30,000 TL üzerinde rakamlarla sonuçlanması ve Bingöl İl Özel İdaresinin tek taraflı olarak feshettiği promosyon ihalesinin yenilenerek 23,800 TL ödenmek üzere sözleşme imzalanmasının emsal oluşturduğunu,

* Dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin de mevcut ekonomik koşullar sebebiyle ilgili Bankayla görüşerek gerekli düzenleme güncellemesinin yapılmasını, güncelleme talebinin reddi halinde sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesini ve yeniden promosyon ihalesi yapılarak eğitim çalışanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştik.

Seher Ergin, Eğitim Bir-Sen'i promosyon ihalesinden çekilmeye davet etti

Süreç içerisinde ilgili bankanın taleplerimize cevap vermemesi sonrasında Türkiye’de diğer pek çok ilde olduğu gibi Adana’da da Eğitim-İş, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen’le birlikte 4 sendika olarak eğitim çalışanlarının lehine olacak taleplerimizi alanlarda ve basında ortaklaştırdık.

Söz konusu çalışmamız çoğunlukla imzalanmış ihalelerin feshine yönelik olup bu süreçte sözleşmesi tamamlanan Seyhan İlçemizin ihale süreçlerine yönelik yapılan 6 ihalede sunulan tekliflerin tamamının yetersiz olduğunu ve bu teklifleri kabul etmediğimizi bildirdik.

Son olarak Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve yetkili sendika olan Eğitim Bir-Sen’in 6 aydır promosyonsuz maaş veren ve eğitim emekçilerinin sırtından kar eden Ziraat Bankasıyla 36 aylığına 12.700 TL rakamında anlaştığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İhale usullerine uygun olmayarak şahsi kanaat üzerine kapalı kapılar ardında yapılan bu ihaleyi tanımıyoruz. 4 sendika olarak yapmış olduğumuz ortak mücadelede desteğimizi alan ancak fikrimizi almak yerine bildiğini okuyan Eğitim Bir-Sen’i ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü usulüne aykırı olarak imzalanan, şeffaflıktan ve beklentileri karşılamaktan uzak olan bu ihaleden çekilmeye davet ediyoruz.

Eğitim emekçilerinin emeğinin karşılığı Bankaların lütfuna bırakılmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Bankaların bu promosyon müsameresine son vererek banka promosyon anlaşmalarını tüm MEB çalışanlarını kapsayacak şekilde tek bir merkezden yapmalıdır."

Seher ERGİN
Eğitim-İş Adana 1 Nolu Şube Başkanı