Fakat bu projelerin genel ve tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde ve en önemlisi de öğretmenlerin zorunlu tutularak yapılmaya çalışılmasının pratikte uygulanamaz olduğunu görmek gerekir. Özellikle branş öğretmenlerinin girdiği sınıf sayısının çokluğunu düşünürsek tüm öğrencileri için ev ziyareti yapmaları olanaklı değildir. Tabi ki öğretmenler gönüllü olarak özellikle görüşmek istedikleri velileri ile görüşebilirler.

Fakat bunu, özellikle bazı ilçelerde kaymakam baskısı ile zorunlu tutmaya çalışmak kabul edilir bir durum değildir. Hiçbir yasal zemine oturtulmayan bu girişim öğretmenler için “angarya” teşkil etmektedir. “Angarya” kelimesinin anlamına bakılırsa ne demek istediğimiz anlaşılacaktır.

Veli ziyaretlerinin beraberinde getirdiği riskleri de unutmamak gerekir. Bir de üstüne ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri resim fotoğraf istiyor ki bu da açıkçası asıl amacın ne olduğunu sorgulamamıza neden olmaktadır. Netice itibari ile; hiçbir yasal düzenlemede öğretmene böyle bir görev yüklenmemişken, hatta öğretmenlere zorunlu veli görüşmeleri yaptırılamayacağına yönelik Danıştay kararları varken bu uygulamada ısrar edilmesi doğru değildir. Bakanlığın tüm İl/İlçe müdürlüklerini bilgilendirerek bu ısrardan vazgeçmelerini sağlaması gerekmektedir.

Anadolu Eğitim Sendikasının, gönüllülük esasına göre yapılması gereken veli ziyaretlerinin zorla yaptırılması karşısında gerek eylem kararı alarak gerekse resmi başvuru dilekçelerini göndererek öğretmenlerin yanında olacağı bilinmelidir. 

 Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

Sayı: 410-24/7801   Tarih:15/04/2024
Konu: Öğretmenlere Dayatılan Zorunlu Veli Ziyareti Uygulaması

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 
Bazı il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, kendisine bağlı okullara resmi yazılar göndererek öğretmenlerden veli ziyareti yapmalarını istemektedir. Hatta Kaymakamlar da bu konuda okul idarecileri ve dolaylı olarak öğretmenler üzerinde baskı kurmaktadır. Öğretmenlere ve okula kotalar koyularak belli sayıda veli ziyareti yapılması, bu ziyaretlerin kayıt altına alınması, fotoğraflar çekilerek Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi gibi uygulamalar görülmektedir.  Farkı isimlerle projelendirilerek hayata geçirilmeye çalışılan veli ev ziyaretlerinin hiçbir yasal zemini bulunmamaktadır. Öğretmenin görevleri arasında böyle bir görev yoktur. Gönüllü olarak öğretmenler pek tabi ki istediği veli ile ev ziyareti planlayabilir. Fakat bunu genelleyerek tüm okul tüm öğretmenler üzerine baskı kurmak pratikte mümkün olmadığı gibi, angarya teşkil edecektir ve hukuki de değildir. 
    Bu bakımdan Bakanlık olarak bağlı birimlerinize veli ziyaretinin zorunlu tutulamayacağının bildirilmesi ve keyfi uygulamaların önüne geçilmesi hususunda
 
Gereğini arz ederiz.