Din Öğretimi Şube Müdürü Serdar GÜNDÜZ, Kırıkkale İl Merkezinde faaliyet gösteren üç müstakil imam hatip ortaokulunda T.C. Anayasasının laiklik ilkesine, 1939 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa, bağlı mevzuata ve pedagoji bilimine uygun olmayan kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı sınıflarda okutulması uygulamasını, teneffüs saatlerinin yönetmeliğe aykırı olarak düzenlenmesini, Usulsüz para toplamak suretiyle 10 TL karşılığında özel deneme sınavlarının yapılmasını, öğrenci ad soyad ve okul bilgilerinin deneme firmasına gönderilerek öğrencilerin kişisel verilerinin ifşa edilmesini, öğrenci sayısı 40'ın altına düşen imam hatip ortaokulunun ve öğrenci sayısı 30'un altına düşen imam hatip lisesinin bulunduğunu, elektrik ve doğalgaz faturalarının sürekli geciktirilerek kamu zararına sebebiyet verildiğini, DYK kurslarında onay belgesinde ismi olmayan idarecilere yönetim ekdersi ödendiği vb. pek çok usulsüzlüğü e-okul ve mebbis raporlarına dayanarak tespit tutanağı halinde DYS üzerinden Milli Eğitim Müdürlüğüne iletmiştir.

Genel Sekreterimiz Serdar GÜNDÜZ'ün tespit ettiği hususlar müfettiş yardımcılarına baskı yapılarak 'tutanak tarihlerinin farklı oluşu, tutanağın okulda değil de şube müdürünün odasında tutulmuş olması' gibi mesnetsiz gerekçelerle sümen altı edilmiştir.

Her kamu görevlisi, TCK 279. maddeye göre kamu adına soruşturma ve kovuşturma gerektiren bir suç işlendiğini öğrendiğinde, üst makama bildirmek zorundadır. Bildirmeyenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. 

GÜNDÜZ, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın tarafından sırf görevini yaptığı, usulsüzlükleri görmezden gelmediği için mobbinge maruz bırakılmış ve sürgüne gönderilmiştir.

GÜNDÜZ'ün yaşadığı zulüm konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ve Teftiş Kuruluna bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Laik ve Bilimsel Eğitimden taviz verilemeyeceğini belirttik.

GÜNDÜZ hakkında yapılan soruşturmanın ve tespit ettiği usulsüzlükler hakkında yapılan incelemenin birleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından yeniden yapılmasını talep ettik.

Laik, Demokratik Türkiye Cumhuriyetinin altını oyan, gerici uygulamaları görmezden gelen, Anayasal düzenin işlemesine mani olan, mesnetsiz gerekçelerle usulsüzlükleri sümen altı eden Kırıkkale Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Liyakat-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu