Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Güncel vergi dilimleri %15, %20, %27, %35 ve %40 olmak üzere 5 farklı oranda hesaplanıyor. Vergi dilimleri 2024 verilerinde esas alınan oranlar sabit kalırken, gelir limitleri her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Fiyat Endeksi üzerinden yeniden belirleniyor. İşte 2024 vergi dilimleri:

  • Yıllık geliriniz 110 bin TL'ye kadar ise vergi oranınız %15
  • 230 bin TL’ye kadar ise 110 bin TL'lik kısmı için 16 bin 500 TL, üzerindeki tutarlar için %20
  • 580 bin TL’ye kadar ise 230 bin TL’lik kısmı için 40 bin 500 TL, üzerindeki tutarlar için %27
  • 3 milyon TL'ye kadar ise 580 bin TL’lik kısmı için 135 bin TL, üzerindeki tutarlar için %35
  • Daha yüksek tutarlarda ise 3 milyon TL’lik kısım için 982 bin TL, üzerindeki tutarlar için ise %40 olarak hesaplanır.

Bu durumda, kamu çalışanlarının büyük çoğunluğu Mart ve Nisan ayından itibaren bir üst vergi dilimine girmiş olacaklar ve dolayısıyla enflasyonun yanı sıra vergi kesintilerinden ötürü de maaşları erimeye başlamış olacak.

Vergi vermek, bir vatandaşlık görevidir. Unutulmasın ki, vergide esas olan az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almaktır.

Kamu çalışanları, daha maaşları ceplerine girmeden vergisini düzenli ödeyen kesimdir. Vergi, vatandaşlık görevini aksatmadan ve istismar etmeden yerine getiren kamu çalışanları için bir eziyet olmaktan çıkarılmalı, tüm kamu çalışanları %15’lik vergi dilimine sabitlenmelidir