SENDİKA
Giriş Tarihi : 29-07-2023 21:58   Güncelleme : 29-07-2023 22:23

Toplu sözleşmelerde tek sendika değil, en az üç sendikanın imzası olmalıdır

7. Dönem Toplu Sözleşme masasına oturma hakkınız olsaydı, kamu çalışanı olarak taleplerimiz neler olurdu? Diye soran yazarımız Kadriye Demirel gelen cevapları toparladı. Bizce ''Toplu Görüşme masasına sadece yetkili sendika değil, en çok üyesi olan üç sendikanın beraber oturması'' gelen cevaplar arasında en dikkat çekici olan...

Toplu sözleşmelerde tek sendika değil, en az üç sendikanın imzası olmalıdır

7. Dönem Toplu Sözleşme masasına oturma hakkınız olsaydı, kamu çalışanı olarak taleplerimiz neler olurdu?

Bu soruya cevap olarak, kamusal alanda her iş kolunun farklı sorunları ve talepleri olsa da ortak söylemleri toparladığımızda;

- Kamu çalışanlarına Grev Hakkı tanınması ve sendikal hakların genişletilmesi, sendikalar kanununun uluslararası kriterlere uygun olarak yeniden düzenlenmesi.

- Memur sendikalarına e-devlet üzerinde üyelik ve üyelikten çekilme hakkı tanınması.

- Toplu Görüşmelerin bir yıllığına yapılması.

- Toplu Görüşme masasına sadece yetkili sendika değil, en çok üyesi olan üç sendikanın beraber oturması.

- Kamu çalışanlarının ücret artışı belirlenmesinde TÜİK verileri ile birlikte, sendikaların ve bağımsız araştırma şirketlerinin verilerinin ortalamasının dikkat alınması.

- Sendikal haklarda eşitlik sağlanabilmesi için Sendika Teşvik Priminin ya  tamamen kaldırılması ya da sendikalara getirilen yüzde 2 barajının kaldırılması.

- Çalışırken kazanılan hakların emeklilikte de korunması.

-3600 ek göstergenin 1.derecedeki tüm memurlara verilmesi,

- Kamu çalışanları için ücret belirlemede taban maaşın, yoksulluk sınırı kabul edilerek, enflasyon farkının aylık olarak eklenmesi, Ocak ve Temmuz aylarında da refah payı verilmesi.

- Kamu çalışanlarına verilen seyyanen zammın emeklileri de kapsaması ve tüm ek ödemelere yansıması.

- Kamu çalışanları için vergi diliminin %15’te sabitlenmesi ve vergi dilimi aralıklarının her yıl güncellenmesi.

- Emekli ikramiye katsayılarının mevcut şartlara göre yeniden düzenlenmesi.

- Kamu çalışanlarının banka promosyonu anlaşmalarında devletin maaş ve kişi sayısına göre taban fiyat belirlemesi.

- Kamu işçisine tanınan hakların memura da tanınarak mağduriyetin giderilmesi, iş barışının sağlanması. 

- Kadın çalışanın ve doğan çocuğun sağlığı ve iş veriminin sağlanması için doğum izni süresinin artırılması.

- Eş yardımının emeklilikte de devam etmesi.

- Tüm kamu çalışanlarına yaz tatilinde dinlenebilmeleri için kamp ve sosyal tesis imkanının sağlanması.

- Kamu çalışanlarına Bayram İkramiyesi verilmesi.

- Kamu çalışanlarına kira desteği verilmesi.

- Kamu çalışanlarına ulaşım, giyim ve öğle yemeği yardımı yapılması

- Mülakat sisteminin kaldırılıp, adalet ve liyakatın esas alınması.

- Kamu çalışanlarının çocukları için kreş ve bakım evi imkanlarının sağlanması.

- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, çalışanların herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın, eğitim durumlarına uygun kadroya geçirilmesi.

- Mühendis, şube müdürü, şef vb. personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil  özlük haklarının yeniden düzenlenmesi.

- Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlik mesleğini, atamadan başlayıp emeklilik de dahil olacak şekilde her yönüyle güvence altına alan; mobbing, şiddet, ekonomik ve sosyal hakların genişletilmesi ve iyileştirilmesini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

- Ayrıca KBS’nin iptal edilerek kıdem esas alınarak, kariyer tazminatının maaşlara yansıtılması, kazanımın emeklilikte de devam etmesi.

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri