Millî Eğitim Bakanlığınca, velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "Okul Randevu Sistemi" hayata geçirildiğine dair duyuru Bakanlığın web sitesinde 23.03.2024 tarihinde yayımlanmış ve okullarda uygulanmaya başlanmıştı.

Okul randevu sistemi ile okul idaresi ve öğretmenlerin boş saatlerine göre veliler saat ve gün seçerek öğretmen görüşmelerini gerçekleştirmektedir. Okullarda uygulanan veli görüşmeleri öğretmenlerin boş ders saatleri veya okul çıkış saatlerine denk gelmektedir.

Bu saatler öğretmenin dinlenmek, ders hazırlığı yapmak, kendisine ve ailesine zaman ayırmak için kullandığı sürelerdir. Aynı zamanda okul idarecileri için de oluşturulan randevu saatleri zaten iş yükü ve sorumluluğu fazla olan ve gün boyu aktif görevde bulunan okul idarecileri için de fazladan iş yükü yaratmaktadır.

Okul randevu sistemi ile yapılacak veli görüşmeleri için öğretmene ve okul idarecilerine yaratacağı iş yükü, mesai dışı çalışma saatleri ve oluşturacağı angaryaların düşünülerek; yapılacak görüşmeler için öğretmen ve idarecilere ek ders ödemesi yapılmasını talep ettik.