Öğretmenler ağır çalışma koşulları, meslek hastalıkları başta olmak üzere birçok önemli sorunla karşılaşmaktadır.

Öğretmenler ders görevlerinin yanında öğrencilerin notlarını takip etmek, sınavlar hazırlak, velilerle iletişim kurmak gibi görev sorumlulukları dışında da öğrencilerin hastalıklarından özel hayatlarına, okulun fiziki koşullarının sağlanmasından öğrencilerin temel ihtiyaçlarını kendi bütçelerinden karşılamaya kadar gönüllülük içeren birçok çalışmada da yer almaktadır.

Bu yoğun iş yükü altında çalışan öğretmenlerin, özel hayatlarına zaman ayırmaları da zorlanmaktadır.

Öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar, artan şiddet haberleri mesleğin zorluğunu göstermektedir. yapılan iş ve mesleğin riskleri ve yıpratıcılığı sebebi ile farklı meslek grubu çalışanları için emeklilik bakımından yıpranma (fiili hizmet süresi zammı) hakkı uygulanmaktadır.

Öğretmenlik mesleğinin de riskleri ve yıpratıcılığı göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlere de 4 yıla 1 yıl olacak şekilde yıpranma payı verilmesini talep ettik. (Eğitim Gücü Sen)