657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32 nci maddesinde; "Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme "bölümünün "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği" başlıklı 11 inci maddesinde; "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği, 2022 yılında 1.325 TL, 2023 yılında 1.400 TL olarak ödenir." hükmü ile 7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "IV- Diğer Ödemeler" kısmının 3 üncü maddesinde de; "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır." ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1.400,00 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 04.09.2023 tarihinden itibaren ödenmesi hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN
Milli Eğitim Bakanı