Millî Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin başvuru şartlarının yer aldığı kılavuz yayımlandı. Başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. 

 

Bu kapsamda, başvuru yapabilmek için okul ve kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmış olmak, adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmak, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklar bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak gerekiyor. 

 

Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlara göre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması hâlinde ilk atama yoluyla karşılanabilecek. 

 

Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacak. 

 

Başvurular elektronik ortamda yapılacak

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.