Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinin ardından yasayı yeniden ele aldıklarını belirtti.

 

Bakan Tekin, eğitim fakültesi dekanlarına bakan yardımcılarının eğitim gündemi konusunda 3 konuda sunum yapacağını belirterek, bunlardan birinin Anayasa Mahkemesinin kararının ardından bütün paydaşların görüşleri doğrultusunda revize ettikleri Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin taslak çalışma olduğunu bildirdi.

 

Tekin, taslakla farklı yasal düzenlemelerin tek kanunla bir araya getirilmesini hedeflediklerine işaret etti. "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bizim beklentimiz çok üst düzeyde." diyen Tekin, dekanların fikirlerinin yol haritası çizerken önemli ipuçları vereceğini dile getirdi.

 

ÖĞRETMENE ŞİDDDET

Ayrıca Taslakta öğretmene yönelik şiddette cezaların artırılmasına ilişkin madde de bulunuyor.

Tekin: ''Anayasa Mahkemesi bu kanun ile ilgili bir iptal kararı verdi. İptalin ardından kanunun yeniden ele alınması gerektiğine karar verdik. Hazırladığımız taslak metnin başlıklarını vereceğim ama bunlara kurulda ilaveler, çıkarmalar olabilir. Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak" dedi.

Şiddete ceza artıyor

Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddetle ilgili cezaların artırılması yönünde kanunda düzenlemeler olacağını ifade ederek, "Öğretmenlerimize yönelik şiddette Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre tayin edilecek cezaların yarı oranında artırılması, hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlarda kamu görevlisi sayılması yönünde düzenlemeler yapıldı" şeklinde konuştu. 

Yine Bakan Tekin'in açıklamasına göre Meslek Kanunu mayıs ayı içerisinde yasalaşacak.