2023 EYLÜL AYI VE MESLEKİ ÇALIŞMA DÖNEMİ EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İlk defa göreve başlayan ve 1 Eylülde okulda olan öğretmenler için 1 Eylül e ait ek ders yazılmaz.

4- 8 Eylül mesleki çalışmalar okulda yüz yüze olduğu için okulda çalışmalara fiilen katılan kadrolu/ sözleşmeli öğretmenlere günlük 3 saat 110 kodu ile EYGG olarak ek ders yazılır.
İdareciler mesleki çalışma ücretini değil idari görevlerine karşılık gelen ek dersi alır.
İl ve ilçe emrindeki öğretmenler ise ilin ve ilçenin yönlendirmesi ile mesleki çalışmalara katılır.

4- 8 Eylül Uyum eğitimi veren öğretmenlere sadece mesleki çalışma ücreti ödenir. Ayrıca ek ders yazılmaz.

4- 8 Eylül Uyum eğitim veren öğretmenler ve idareciler de dâhil kimseye nöbet ücreti yazılmaz.

4- 8 Eylül Uyum eğitimi döneminde Müdür Yetkili öğretmenler de sadece 15 saat ücret alır. Ders yılı başlamadığı için 3 saat yönetim ücreti alamaz.

 4- 8 Eylül Uyum eğitimi döneminde ikili eğitim ücreti ödenmez. (Ders yılı başlamadığı için)
 Rehber öğretmen de herkes gibi mesleki çalışmalara katılır ve günlük 3 saatten 15 saat ücret alır.

Özel eğitim öğretmenleri mesleki çalışma ücretini % artırımlı alır.

Ücretli öğretmene uyum haftası için ücret ödenmez. Ücretli öğretmene seminer ücreti de ödenmez.

Raporlu ve izinli olunan her gün için mesleki çalışma döneminde 3 saat kesilir.

Yaz tatilinde HEM kursu yapıp da 4-8 Eylül mesleki çalışma döneminde kursu devam eden öğretmenler bu kursunu mesleki çalışma saatleri dışında yapmaya devam edebilir. Ders yılı başlamadığı için haftalık 30 saate kadar kurs verebilirler.

Tayini çıkıp da ilişik kesmemiş olanlar kadrolarının olduğu okulda mesleki çalışmaya katılmak zorundadır.

Btr görevlendirmeleri 11 Eylülden sonra yapılacağı için Btr’ler Btr olarak göreve başladıkları hafta 18 saat ücret alır. Mesleki çalışma döneminde BTR görevi olmadığı için 15 saat ücret ödenir.

Habib OCAK