Eğitimin kalitesini yükseltmek adına ortaya çıkan proje okulları projesi çıkmaza doğru sürükleniyor. Yönetici ve öğretmen atamasına, okulların imkânlarına, eğitime sunduğu katkıya kadar üzerinde tartışılması gereken bir durumda proje okulları. Geldiğimiz noktada kendi sorunlarını ortaya çıkaran bu okullar masaya yatırılmalıdır.

Proje okullarına yönetici ve öğretmen atama, ikinci dört yıla görev süresinin uzatılması sürecinin yaşandığı şu günlerde bizlere ulaşan arkadaşlarımız atama ölçütü belirsizliğinden dolayı tedirginlik yaşadıklarını söylüyorlar. Bakanlığın herhangi bir ölçüt ortaya koymadan yayınladığı kılavuza dayanarak yapacağı atamalar, eğitime hiçbir katkısının olmayacağı atamalar olacaktır. Okullardaki öğretmenlerin atama veya görev süresini yenilememe kararının neye göre verileceğini bilmemesinin yaratacağı travmayı Bakanlık görmelidir. Proje okulları, belirli sendikalara, okul idarelerine yakınlık uzaklık bakışıyla kadrolaşmanın aracı olursa eğitim kurumu olma özelliğini kaybeder.

Başlangıçta sınırlı sayıda olacağı söylenen bu okulların sayısının binli sayılara ulaşması sorgulanmazsa bu proje de diğer sistem değişiklikleri gibi zaman kaybından başka bir şeye yaramaz. Kaynak sıkıntısı yüzünden laboratuarının kullanılamadığı, öğretmenlerin öğrencilerine fotokopi dahi çektirmekte zorlandığı, spor malzemelerinin alınamadığı proje okullarının varlığından; okulların proje çöplüğüne döndüğünden ve anlamsız bir proje yarışına sürüklendiğinden Bakanlığın bilgisi var mı?

Bu ve benzeri soruların ortaya koyduğu sorunlarla beraber yönetici ve öğretmen atamaları yeniden yapılandırılmalıdır. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin paydaşları ile bir araya gelerek proje okullarını gözden geçirmelidir.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES)