SENDİKA
Giriş Tarihi : 07-09-2023 20:57   Güncelleme : 07-09-2023 21:08

MEB’in Haftalık Ders Çizelgesi değişikliğine karşı Danıştay’a dava...

Eğitim-Sen, MEB’in Haftalık Ders Çizelgesi Kararlarına Karşı Danıştay’a Yürütmeyi Durdurma İstemliyle Dava Açtı.

MEB’in Haftalık Ders Çizelgesi değişikliğine karşı Danıştay’a dava...

Eğitim Sen'in web sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin Ağustos 2023 -2789- Ek 2 sayısında, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul), Ortaöğretim Kurumları  (Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler, Spor, Güzel Sanatlar, Anadolu İmam Hatip ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri) Haftalık Ders Çizelgelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf seviyelerinde ekli örneğe göre uygulanması, önceki çizelgelerin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf ve seviyelerinde uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ders çizelgelerindeki değişiklikle öğrencilerin akademik başarılarının yanında ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacından uzaklaşılmıştır.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarının Haftalık Ders Çizelgeleri incelendiğinde, seçmeli ders grubu sayısının azaldığı, özellikle din, ahlak ve değer grubundaki 5 dersin ön plana çıkarıldığı, okul türlerine bakılmaksızın özellikle “din, ahlak ve değer” kategorisinde yer alan ders sayısında artış olduğu, bu gruptaki derslerin “seçmeli” olmaktan çıkartılıp fiilen seçmeli zorunlu derse dönüştüğü, kapsam dışında kalan inanç ve düşünceleri dışladığı görülmüştür. Yine “kültür, sanat ve spor” dersleri yerine evrensel değerleri dışlayan, baskın yerel değerleri ön plana çıkaran, azınlık teşkil eden din, inanç, değer ve kültürü reddeden tercihleri eğitime hâkim kılmaya yönelik politika izlendiği görülmektedir.

Çizelgelerde yabancı dil dersi saatleri azaldığı, ikinci yabancı dil dersinin okutulduğu liselerde ikinci yabancı dil dersine yer verilmediğinden dolayı ikinci yabancı dil alanı öğretmenleri norm fazlası duruma düşürülmüştür.

Bu yaklaşımın olumsuz etkilerinin kısa sürede ortaya çıkacağı,  yeniden değişikliği zorunlu kılacağı kaçınılmaz bir sonuçtur. Ayrıca eğitim sürecinde kesintiler yaratacağı ve sürdürülebilir olmadığı da açıktır.  

Sendikamız, açıkça hukuka aykırı olan kararların iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açmıştır.

Eğitim Sen

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri