Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta okullara bir yazı göndererek okulun son haftasının etkinlik haftası olarak değerlendirilmesini istedi.

Neler var neler etkinliklerde: Bilgi yarışmaları, kermesler, hitabet yarışmaları, yetenek paylaşımları, görsel sanat, bilim ve spor saatleri, komedi saatleri. Bunlar iyi güzel ama bu etkinliklerin okulun son haftasından birkaç gün önce akla gelip hemen acele ile okullara resmi yazı ile gönderilmesi MEB’in planlamadaki durumunu yine gündem yaptı.

Öğretmenler son dakika uygulamalarından rahatsız.

Son dakika kararlarının okullardaki yansımasının nasıl olacağı düşünülmüyor. Bir taraftan özellikle uygulama sınavları olan derslerin yetişmeyen müfredatı, raporlu öğrencilerin not değerlendirmeleri ve her okulun kendine göre planladığı iş ve işlemler ortada dururken bir anda ortaya çıkan bu uygulama okullarda karmaşaya sebep oluyor.

Bazı okullar öğretmenlerin derslerde faaliyet yapmalarını ve fotoğraflamalarını isterken bazıları da ekip kurma telaşına düşüyor. Bahsi geçen etkinliklerin birkaç gün içinde organize edilmesi ne kadar mümkün? Okulların fiziki şartları buna elverişli mi? Etkinlikler kış şartlarında yapılacak faaliyetler mi? Okullarda bu etkinlikleri organize edecek branş öğretmenleri var mı? Etkinliklerin çeşitliliği az olduğundan okullarda uygulanabilirliği düşünüldü mü? Acele ile planlanan faaliyetler amacına ulaşabilecek mi?

MEB, benzer bir son dakika uygulamasını da bazı seçmeli derslere son anda sınav getirerek yaptı.

Kitabı olmayan, müfredatı dönem sonuna doğru yeni belirlenen derslerden dönem sonuna yakın sınav yapılmasını istedi. Son anda gelen sınav, göstermelik bir sınava dönüştü ve sınav ciddiyeti okullarda zarar gördü. Okullarda dönem yazılıları başlayacağı zaman da son dakikada senaryolu sorular, ülke geneli sınavlar, edebiyat ve Türkçe dersinde konuşma ve dinleme sınavları getirdi.

Alınan kararlar son dakika uygulamaları ile okulları karmaşaya sürüklememeli. “Şimdi böyle olsun. Sonra düzeltiriz.” mantığı yanlış bir mantıktır. MEB, artık bu son dakika kararlarını bırakmalıdır.

Nihat ÖRS
Genel Başkan Yardımcısı