SENDİKA
Giriş Tarihi : 24-06-2020 19:09   Güncelleme : 24-06-2020 19:19

Mahkeme: Proje okulları yönetici seçiminde atama kriterleri belirlenmelidir

Eğitim Bir-Sen, proje okulu olarak belirlenen eğitim kurumunda ilk dört yıllık görev süresinin bitiminde görevi uzatılmayan üyesi adına açtığı davada, mahkeme, ilgili genel müdürlükçe yönetmelik kapsamında kriter belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin bu kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme: Proje okulları yönetici seçiminde atama kriterleri belirlenmelidir

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, “01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘Yöneticiliğe görevlendirme’ başlıklı 14. maddesi uyarınca proje okullarında yöneticilerin dört yıllığına görevlendirileceği, eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösterenlerin görev süresi ilk görevlendirmedeki usulle dört yıl daha uzatılabileceği açık olup, mahkemesince genel müdürlükçe mevzuat uyarınca kriter belirlenip belirlenmediği, belirlenmiş ise başvuru sahiplerinin bu kriterler doğrultusunda ne şekilde değerlendirildiği hususlarının açıklığa kavuşturulup, bu hususlara ilişkin bilgi ve belgeler getirtilmek suretiyle yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmesi gerektiği” gerekçesiyle, kararda belirtilen araştırma yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına hükmetti.

Bu karar çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 14. maddesi uyarınca proje okullarında yönetici görevlendirmelerinde, başarı kriterleri belirlenerek adaylar ve görevlendirilecek kişiler bu kriterlere göre değerlendirilmelidir. Kriter belirlenmeden yapılan bu tür görevlendirmelerin mahkeme kararıyla iptal edileceği açıktır.

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri