Eğitim-Sen 12. Olağan Genel Kurulu’nun ardından sendikanın yeni yürütme kurulu üyeleri belirlendi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre 22-24 Aralık tarihlerinde yapılan seçimler sonrasında oluşan yeni Merkez Yürütme Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

Buna göre Eğitim-Sen 12. Dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeleri şöyle oldu:

  • Genel Başkan, Kemal Irmak 
  • Genel Sekreter, Zülküf Güneş
  • Genel Mali Sekreter, Ramazan Gürbüz
  • Genel Örgütlenme Sekreteri, İzzet İldeş
  • Genel Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri, Evrim Gülez
  • Merkez Kadın Sekreteri, Simge Yardım
  • Genel TİS ve Hukuk Sekreteri, Özlem Tolu

Yapılan açıklamada "Önümüzdeki süreçte eğitim ve bilim emekçilerinin hak mücadelesinin yanı sıra, eğitimde yaşanan ticarileştirme ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarına, her türlü güvencesiz, esnek ve angarya çalışma üzerinden çalışma yaşamının tamamen güvencesiz hale getirilmesine, kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismara karşı duruşumuz ve mücadelemiz sürecektir" denildi.