Maarif-Sen Angarya Nöbet Görevinin Son Bulması İçin KDK’ya Başvurdu.

Maarif-Sen Genel Başkanı Mustafa DAĞAŞAN ve Maarif-Sen Genel Sekreteri Akif KETEN, angaryanın son bulması için Kamu Denetçiliği Kurumu’na yazılı başvuruda bulunarak; öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin başlatılmasını talep ettiler. Ayrıca bu konuda mağduriyet yaşayan tüm öğretmenleri de Kamu Denetçiliği Kurumu’na bireysel başvuru da bulunmaya davet ettiler.

Maarif-Sen Genel Başkanı Mustafa DAĞAŞAN, başvuru sonrası yaptığı açıklamada; uzun yıllardır devam eden ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan angarya nöbet görevi dayatmasının bir an önce son bulması için Kamu Denetçiliği Kurumu’na yazılı başvuruda bulunduklarını, diğer meslek gruplarında olduğu gibi her nöbet görevine ayrı ücret ödenmesi gerektiğini ve nöbet ücretlerinde iyileştirme yapılması gerekliliğinin elzem olduğunu ifade etti.

DAĞAŞAN, toplu sözleşme görüşmelerinde yıllardır çözüme kavuşturulamayan angarya niteliğindeki nöbet görevi adaletsizliğinin bir an son bulması için sürecin takipçisi olacaklarını ve mağdur tüm öğretmenlerin Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunmalarının süreci hızlandıracağını ve çözüme kapı aralayacağını ifade etti.

 

Maarif-Sen’den yapılan açıklama ve bireysel başvuru hakkındaki bilgilendirme ise şöyle:

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesinde; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükmü yer almaktadır.

Türk Dil Kurumu ise angaryayı; “Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş” olarak tanımlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, kararlarında; hizmetlerinin karşılığında kendilerine ücret ödenen kişilerin bu yükümlülük kapsamındaki çalışmalarının angarya olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.  Buna göre angarya, zorla çalıştırmanın bedel ödenmeksizin yaptırılan şeklidir.

Yine ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 4. maddesinde ise; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.” denilmektedir.

Bu bağlamda öğretmenlerin nöbet görevlerini; Anayasamızın ve uluslararası sözleşmelerin ilgili maddelerine göre değerlendirdiğimizde, ortaya zorla çalıştırma ve temel görevin dışında bir işin angarya biçiminde öğretmenlere dayatılması gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

Öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Yönergesi kapsamında haftada birden fazla nöbet görevi verilmesine rağmen, toplu sözleşme hükmü gereği; nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir.

Haftada 3 saati geçmemek üzere ödenen ek ders ücreti yapılan işin, verilen emeğin ve üstlenilen sorumluluğun karşılığı olmadığı gibi eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırı olarak haftada bir nöbet görevini yerine getiren öğretmen ile haftada birden fazla nöbet görevini yerine getiren öğretmene aynı ücret ödenmektedir. Diğer meslek gruplarında tutulan her nöbetin ücretlendirildiği gerçeği de dikkate alınırsa öğretmenlerimizin hak kaybına uğradığı ve öğretmenlerimize angarya bir görevin dayatıldığı açıktır.

Sendikamız adına Genel Başkanımız Mustafa DAĞAŞAN ve Genel Sekreterimiz Akif KETEN, angaryanın son bulması için Kamu Denetçiliği Kurumu’na yazılı başvuruda bulunarak; öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin başlatılması talep ettiler. Tüm öğretmenlerimizi yaşanan mağduriyetin giderilmesi için KDK’ya bireysel başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.

 

Bireysel Başvuru Aşamaları

1. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuru için ilgili idareye başvuru yapılmış olmasını ön şart olarak talep etmektedir. Bu sebeple öncelikle yazılı olarak idareye (Okul Müdürlüğü) konu ile ilgili başvuru yapılması ve yanıt alınması gerekmektedir. (Örnek başvuru dilekçesi için tıklayınız.) İdarenizin mevcut mevzuat gereği size vereceği olumsuz yanıtla Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru hakkınız doğmaktadır.

2. Bu aşamada Kamu Denetçiliği Kurumu’na “ebasvuru” linki üzerinden giriş yaparak idareden aldığınız yanıtı başvuru ekranına yüklemeniz ve başvuru metnini yazmanız gerekmektedir. (Örnek başvuru metni için tıklayınız.) Başvuru metnini onayladığınızda başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

Maarif Sen Yönetim Kurulu