SENDİKA
Giriş Tarihi : 31-05-2022 08:16   Güncelleme : 20-08-2022 01:35

Öğretmene mesai dışı ve resen adliye nöbeti

Eğitim Gücü Sen: Bakanlığımıza bağlı bazı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlere çocuk teslimi/icap görevi/nöbet listeleri ile görevlendirmeler tebliğ edilmektedir. Görevlendirmeler, yaz tatili hafta sonu ve yine kanunlara aykırı şekilde 24 saat üzerinden mesai dışı ve resen yapılmaktadır.

Öğretmene mesai dışı ve resen adliye nöbeti

Eğitim Gücü Sen Manisa İl Temsilciliğinin açıklaması:

27 Mayıs Cuma günü Manisa ili Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara tebliğ edilen usulsüz icap nöbeti ile ilgili Eğitim Gücü Sen Manisa İl Temsilcisi İsmail ÇIRAK önemli açıklamalarda bulundu.

Çırak: "Öğretmenin hangi nöbetleri ve görevleri yapacağı 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile diğer kanun ve mevzuatlarda açıkça ifade edilmiştir. Kaldı ki; Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde nöbet görevi yapmayacağı açık hükmü vardır. Bunun yanında hiçbir makamın ve idarenin farklı bakanlıktaki hiçbir öğretmene hukuka aykırı ve mevzuat dışı görev/nöbet vermesi mümkün değildir. Ayrıca söz konusu nöbet görevlendirmeleri öğretmenlerin tatil zamanında ve mesai dışı yapılmıştır. Oysa öğretmen mesai dışı çalıştırılamaz. Memurun dinlenme ve tatil hakkına karşı yapılan bu görevlendirmeler mevzuata ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Devlet Memurları Kanunu, MEB 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu, 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal mevzuata göre, rehber öğretmenlerin özellikle mesai saatleri dışında farklı bakanlıklara bağlı kurumlarda resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlar atamaya yetkili makam, Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından istekli olmaları halinde görevlendirilebilir. İllerde bakanlık adına valiler yetki devri ile görevlendirme yapabilmektedir. Ancak Akhisar Kaymakamı tarafından yapılan bu görevlendirmeler tam anlamıyla yetki aşımıdır.

Önceki yıllarda ilimiz Turgutlu ilçesinde düzenlenen benzer nöbet listesi konusunda yaşananlar kamuoyunun malumudur. Bu olaylar sonrası İzmir Bölge İdare Mahkemesi öğretmene resen mesai dışı icap ve diğer görevler verilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Söz konusu mahkeme kararı olmasına rağmen Akhisar ilçesinde hukuk yok sayılmıştır.

Son zamanlarda farklı bakanlıklardaki personel eksikliği öne sürülerek yasalara, mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun olmayan görevlendirmeler ve uygulamalar artmıştır. Öğretmenlerin özlük hakları hiçe sayılarak her bakanlık bünyesinde görevlendirilebileceği kanısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Öğretmenler bu toplumun en önemli yapı taşlarıdır ve mesleğin itibarsızlaştırılmasına karşı Eğitim Gücü Sendikası her türlü hukuksuz ve yasadışı uygulamanın karşısında , eğitim çalışanlarının yanında olacaktır.

Üyelerimizin ve aynı zamanda diğer meslektaşlarımızın olası özlük kayıplarının engellenmesi için 30.05.2022 tarihinde Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirmelerin iptali için Manisa İl Temsilciliği olarak resmi başvurumuzu yaptık. Söz konusu görevlendirmelerin herhangi bir özlük kaybına sebep olmadan iptal edilmesi ve bu tür görevlendirmelerin bir daha tekrarlanmaması için sürecin takipçisi olacağız." ifadeleri ile Akhisar ilçesindeki görevlendirmelere ilişkin merak edilen sorulara açıklık getirdi.

İsmail Çırak
Eğitim Gücü Sen Manisa İl Temsilcisi
 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri