Laik ve Bilimsel Eğitimi, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti Yok Sayan Eğitim Programına Hayır!

Müfredatlar, eğitimin anayasasıdır! Eğitimin gerçek bileşenlerini sürece dahil etmeden, geçmişin değerlendirmesini, ihtiyaç analizini yapmadan, bilimsel tespitleri, pilot uygulaması olmadan böyle bir değişiklik yapılamaz!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, laik ve bilimsel eğitimi, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti yok sayan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli müfredat taslağı, eğitim sistemimizi ideolojik bir bakış açısıyla şekillendirme tehdidi taşımaktadır. Bu taslak, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşarak, ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik etmektedir.

 

Taslağa Neden Karşıyız?

•⁠  ⁠Bilimsellikten Uzaklaşma: Taslak, modern bilimin temel prensiplerini evrim teorisini yok saymakta, hurafe ve ideolojiye dayalı bir eğitim sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

•⁠  ⁠Laiklikten Kopma: Taslak, laik eğitim sisteminin temellerini sarsmakta, din ve devlet işlerini birbirine karıştırmakta ve farklı inançlara sahip öğrencileri ayrımcılığa maruz bırakmaktadır.

•⁠  ⁠Eleştirel Düşünmeyi Köreltme: Taslak, ezberciliği ve tek tip düşünmeyi teşvik etmekte, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmelerini engellemektedir.

•⁠  ⁠Eğitimde Nitelik Kaybı: Taslak, nitelikli öğretmen kadrosunun azalmasına ve eğitimde genel bir gerilemeye yol açacaktır.

 

Eğitim, her bireyin temel hakkıdır ve geleceğimizin teminatıdır. Eğitim sistemimiz, bilimsel, laik ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden bir yapıya sahip olmalıdır. Maarif Modeli taslağı, bu temel değerleri tehdit etmektedir.

 

Bu taslağın geri çekilmesi için hep birlikte sesimizi yükseltelim!

İmzanızla, bu taslağa karşı olduğunuzu ve eğitimde geriye dönüşe hayır dediğinizi gösterin.

Birlikte, daha aydınlık bir gelecek için mücadele edelim!

Eğitim-İş