Gelir vergisi tarifesi

Gelir vergisi tarifesindeki gelir dilimleri, yeniden değerleme oranında artırıldığında (yüzde 5’e kadar olan kesirler de silinince) 2024 yılı için geçerli olacak gelir vergisi tarifeleri aşağıdaki şekilde oluşuyor:

 

Ücret gelirleri

Gelir dilimi

Vergi oranı (%)

110.000 TL’ye kadar

15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

20

870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

27

3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası

35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası

40


 

Ücret dışı gelirler

Gelir dilimi

Vergi oranı (%)

110.000 TL’ye kadar

15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası

35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası

40