Memur-Sen’in her toplu sözleşmede istediği bir husus olan Dayanışma Aidatı 2021 yılında imzalanan Toplu Sözleşme’de de yer almıştı. Çalışma Bakanlığı’ndan karşılık bulmayan bu talebi 7. Dönem Toplu Sözleşme talepleri arasında da yer almıştır.

İstedikleri talep; “Toplu Sözleşmeden Yararlanma ve Dayanışma Aidatı” başlıklı 8 inci madde.

Aynen şöyle diyor:

Madde 8- Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ile herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümün­den doğrudan görev yaptıkları kurumun dahil olduğu hizmet koluna ilişkin bölümünden ise ilgili hizmet kolundaki yetkili sendikaya, hizmet kolu toplu sözleşmesinde ve/veya ilgili mevzuatta be­lirtilen tutarda/oranda dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.” (Cümle bozukluğu ve anlaşılmazlığı teklif metninden kaynaklanmaktadır)

Biraz karışık ve anlaşılmaz bir ifade ama kendisine üye olmayanlardan dayanışma aidatı altında haraç istiyor.

İlgili mevzuat dediği de hizmet kollarında imzalanacak hizmet kolu toplu sözleşmeleri.

Dayanışma aidatının ne kadar olduğu hizmet kollarının toplu sözleşme tekliflerine saklanmış.

Örneğin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın genel başkanı olduğu Eğitim Bir-Sen in 7. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerinin tamamı yayınlanmadığı için bu maddenin detayını göremedik ama 6. dönem toplu sözleşme teklifindeki 7. maddeye bakalım:

“Madde 7. Toplu sözleşmeden yararlanma ve dayanışma aidatı

Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sen­dika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.

Demek ki; dayanışma aidatı sendika aidatının iki katı kadardır.

Bu durumda Memur-Sen diyor ki, imzalanacak toplu sözleşmeden yararlanmak istiyorsanız ya benim sendikalarıma üye olacaksınız, ya da benim sendikalarıma sendika aidatının iki katı kadar dayanışma aidatı ödeyeceksiniz.

Yani kendi sendikanıza 100 TL aidat ödüyorsanız benim sendikama 200 TL ödeyerek toplu sözleşme hükümlerinden yararlanabilirsiniz” diyor.

Memur-Sen’in dayanışma aidatı ile yapmak istediği şey çok açık: Diğer sendikaları ortadan kaldırmak, tekçi örgütlenme yapısı oluşturmak ve çoğulculuğu ortadan kaldırıp çoğunlukçu bir sendikacılığı yerleştirmek.

Çünkü memurlar hem kendi sendikasına hem de Memur-Sen’e bağlı sendikaya iki kat aidat ödemek istemeyeceği için sendikasından istifa ederek Memur-Sen’e bağlı sendikalara üye olmak zorunda kalacaklardır.

Bu durumda Memur-Sen’e bağlı sendikaların dışında kalan sendikalar üyelerini kaybedip kapanmak, faaliyetlerine son vermek zorunda kalacaklardır.  Memur-Sen’in hesabı bu.

 

Yüzde 2 barajı ile beklediğini bulamayanlar dayanışma aidatına sarıldı

Bilindiği gibi yine 6. Dönem Toplu Sözleşmelerinde hizmet kolunda Yüzde 1 barajını aşamayan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi daha düşük verilsin diye imza atılmış, BASK’a bağlı sendikalarımızın Danıştay’a götürdüğü bu uygulama hukuka aykırı bulunmuştu. Bununla yetinmeyen MEMUR SEN ve KAMU SEN bu barajı siyasi baskı sonucu TBMM’den geçirmiş ve 2023 Ocak ayından itibaren hukuksuz şekilde uygulanmaktadır. Hem Danıştay hem de Anayasa Mahkemesi’nde devam eden bu süreç Memur Sen’in işine tam anlamıyla yaramamış; kendileri dışında sendika oluşumu istemediği için dayanışma aidatına sarılmıştır.

 

Dayanışma aidatı nedir?

Dayanışma aidatı, toplu sözleşme imzalanan bir işyerinde, toplu sözleşme imzalayan sendikanın üyesi olmayanlardan veya herhangi bir sendika üyesi olmayan sendikasızlardan, sözleşmeden yararlanmak için her ay yetkili sendika lehine alınan bir aidat biçimidir.