Hekim-Sen'den yapılan açıklama şöyle;

İşçi maaşları, memur maaşlarının önüne geçmiştir. Adaletsizlik ve eğitimdeki değersizleştirmenin sonuçlarının telafi edilmesi güçtür.

Sn. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamaya göre, temmuz ayı itibariyle en düşük memur maaşının kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde ₺22000 civarına getirileceği açıklanmış, en düşük memur maaşının ₺15000 civarına çıkarılıp zam yapılacağı bilgisi verilmiştir. Şu noktaya da dikkat edilmelidir ki; kamu işçilerine yapılan artış ocak ayından itibaren geçerli olmuştur.

Kamuda çalışan memur maaşları 2023 yılı ocak ayından itibaren kamu işçilerinin maaşlarının altında kalmıştır.

memur ve işçi maaşları tablosu

Benzeri bir durumun eski başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz döneminde yaşanmaya başladığını, memur maaşlarının işçi maaşlarının altında kalmış olduğunu ve bu adaletsizlik, eğitimdeki değersizleştirmenin uzun yıllar telafi edilemediğini hatırlatmak isteriz.

Kamuda çalışan işçiler yıl içerisinde aldıkları tediye, ikramiye, mesai ücretleri ile de memurların çok ötesinde gelire sahip olmuşlardır. Kamuda çalışan memurlara da işçilere yapılan iyileştirmeler ivedilikle yapılmalıdır. Bayramlarda her memura ikramiye verilmelidir. Ayrıca, 14 Mart Tıp Bayramında da bir maaş,  'Hekimlerimize Saygı İkramiyesi'  verilmelidir. Memurların daha eğitimli personel oldukları da göz önüne alınırsa, mevcut durum eğitimin değersizleşmesine de davetiye çıkarmaktadır.

Fazla Mesai Ücreti
Bir hekimin fazla mesai ücretinin; tüm eğitimine, çalışma koşullarına ve aldığı riske rağmen saatlik ₺58 olduğunu biliyor muydunuz?

Sağlık Bakanlığı personellerinin fazla mesai ücretleri acilen güncellenmelidir. İnsan hayatına dokunan uzman hekim, hekim, diş hekimi, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanlarının fazla mesai ücretleri sürekli işçilerin bir hayli altında kalmış, alınan eğitim ve risk değersizleştirilmiştir. Kamuda çalışan sürekli işçinin fazla mesai ücreti saatlik 154₺ iken uzman hekim 64₺, pratisyen hekim 58₺, diş tabibi ve eczacı 51₺, üniversite mezunu sağlık personeli 38₺, lise mezunu sağlık personeli 32₺ fazla mesai ücreti almaktadır. Eğitim ve alınan risk göz önüne alındığında ek mesai ücretlerinin en az 10 kat arttırılması gerekmektedir.

Aynı zamanda gece gündüz, hafta içi ve sonu mesaileri için katsayılar belirlenmelidir. Nasıl ki gündüz çalışmak, gece dinlenmek için ise, dinlenme saatlerinde çalışanlar için artırılmış mesai katsayıları ve yıpranma payı verilmelidir. Bayramlarda ve resmi tatillerde nöbetçi olan personele istediğimiz oranın 3 katı artırılmış nöbet ücreti verilmelidir. 

Sürekli eğitim sağlığın olmazsa olmazlarındandır, hekim ve sağlık çalışanlarının eğitimi için mesai saatleri içinde vakit ayrılması, yapılamıyorsa tanımlanan online eğitimlerin mesai karşılığının ödenmesi sağlanmalıdır.

Temmuz ayına yetiştirilmesi planlanan iyileştirmeler tüm kamu personelinin maaşlarına oransal olarak aynı miktarda yapılmalı, emekli maaşlarındaki düzenlemede yapıldığı gibi yapılacak iyileştirmeler sadece belli bir maaş aralığını kapsamamalıdır. Ve bunun yanında oransal olarak en çok etkilenebilecek başta hekimler olmak üzere maaşlarını ancak bölünmüş kalemlerde alabilen sağlık meslek grubunda çalışan personellere yapılması gereken iyileştirmelerin her bir gelir kalemine ayrı ayrı uygulanması, tek kalemde maaş alan memurlar ile aralarında adaletsizliğe sebep olmaması için mutlaka dikkate alınmalıdır.

Ayrıca kamuda çalışan memurlar hali hazırda vergi yükü altında ezilmektedir. Temmuz ayında yapılan zamların büyük bir kısmı girilecek vergi dilimleri ile geri alınmış olacaktır. Hesaplanacak vergi oranı, brüt asgari ücret tutarına kadar muaf tutulmalı, üstündeki miktar için %15'te sabitlenmelidir.

Yapılacak olan tüm iyileştirmeler 2023 ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yapılmalı, personelin belirtilen tarihten itibaren ödediği fazladan vergi iade edilip yeni iyileştirme oranlarına göre almaları gereken nöbet ücretleri farkı  ve ikramiyeler hesaplarına yatırılmalıdır.

Temmuzda değil, hemen şimdi!

Bu uygulamaların yapılması için temmuz ayı beklenmemelidir. Temmuz ayında yapılacağı söylenen bir iyileştirme, geçmişte verilip de zamanında tutulmayan sözler de göz önünde bulundurulursa maalesef  bizim gözümüzde seçim vaadinden öteye gidememektedir. Bu nedenle kamuda çalışan memurlar için yapılacak iyileştirme bugün itibariyle yapılmalıdır ki, bu durum Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilindedir. Gerçekleşmemesi halinde kamuda çalışan memurlar enflasyon ve vergi yükü altında ezilecek,  mesleki olarak yıpranacak, aldığı eğitim ve hak ettiği gelir arasında adalet olmayacaktır. Bu adaletsizliklerin giderilmemesi bizleri sendikal faaliyetlere mecbur bırakacaktır.

Kıymetli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.