Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Talepleri

 1. Sözleşmeli ve ücretli personel uygulaması sonlandırılmalı, kadrolu, güvenceli çalışma hakkı tanınmalıdır.
 2. Memur maaşını oluşturan seyyanen zam, ek ders, ek ödeme, kariyer ödemeleri gibi tüm ücretler emekli keseneğine dahil edilerek emekli tazminat ve maaşına yansıtılmalıdır.
 3. Eğitim çalışanlarının tümüne görev yaptığı ilin ekonomik özelliğine göre kira yardımı yapılmalıdır.
 4. MEB’in Diyanet ve çeşitli gerici dernek, vakıflarla yaptığı iş birliği protokolleri bir an önce sonlandırılmalıdır.
 5. Öğretmenleri ayrıştıran ÖMK sınıflandırması kaldırılmalı kıdem yıllına dayalı ücret artışı olmalıdır.
 6. Öğretmenlere verilen eğitim öğretime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir.
 7. 666 Sayılı KHK ile belirtilen ek ödeme, özel hizmet tazminattı oranlarının MEB çalışanlarına yansıtılmaması sonucu oluşan farkların giderilmesi ve emekli aylığına yansıtılması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 8. Vergi Kanunu’nda değişiklik yapılarak ücretlerden kesilen gelir Vergisi oranı %15’de sabitlenmelidir.
 9. Banka promosyonları anlaşmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm MEB çalışanlarını kapsayacak şekilde tek bir merkezden yapılmalıdır.
 10. Birinci dereceye yükselen tüm eğitim çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir.
 11. 5510 sayılı kanuna tabi memurların emeklilikteki özlük hakları 5434 sayılı yasaya bağlı memurlarla eşitlenmelidir.
 12. Zorunlu çalışma uygulaması yerine kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışanlar için ek teşvik ödemeleri getirilmelidir.
 13. Mesleki saygınlığı arttıracak, görevi başındaki öğretmenlere uygulanan şiddeti sonlandıracak yasal düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.
 14. Nöbet görevi haftada 1’den fazla olmamalı ve nöbet ücreti, nöbet tutulan kurumun günlük ders sayısı kadar olmalıdır.
 15. Nöbetçi öğretmenlerin boş derslere girmesi halinde ek ders ücreti verilmelidir.
 16. Engelli eğitim çalışanlarının kendi istekleri dışında görev yerlerinin değiştirilemeyeceği kesin hüküm altına alınmalıdır.
 17. Engelli eğitim çalışanlarına çalıştığı kurumda engeline göre çalışma alanı düzenlemesi yapılmalıdır.
 18. Tüm eğitim çalışanlarına ÖTV ve KDV’siz bilgisayar ve diğer eğitim ekipmanları alımı sağlanmalıdır.
 19. Eğitim çalışanlarının maaşları yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.
 20. Yüksek lisans ve doktora yapan idareciler ve rehber öğretmenlere ek derslerindeki %7’lik %20’lik farklar verilmelidir.
 21. Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların normları güncellenmeli, her okulun Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanı olmalı eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
 22. Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığında ek ders ücretleri, DYK da olduğu gibi 2 kat artırımlı ödenmelidir. Rehber öğretmenlere tercih danışmanlığında görev aldığı gün sayısı kadar yıl içinde izin hakkı verilmelidir.
 23. Danışmanlık tedbiri, icapçı, çocuk teslimi gibi görevler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce gönüllük dışında rehber öğretmenlere verilmemelidir.
 24. Öğretmenler gününde 1 maaş ikramiye verilmelidir.
 25. Branş ve sınıf öğretmenleri arasındaki ders saatleri adaletsizliği giderilmeli. Öğrencisi gelmeyen öğretmenin ek dersi kesilmemelidir.
 26. Çocuk ve eş yardımı günün koşullarına göre arttırılmalı işyerlerinde kreş desteği sağlanmalıdır.
 27. Engelli çocuğu olan eğitim çalışanlarına ek eğitim ödemesi yapılmalıdır.
 28. Emeklilere olduğu gibi tüm eğitim çalışanlarına da bayram ikramiyesi verilmelidir.
 29. Doğum yapan annelere, doğum yaptıktan sonra ilk 6 ay ücretli doğum izni verilmelidir.
 30. Öğretmenevleri, kamp ve sosyal tesislerin sayısı arttırılmalı, mevcut olanların durumu iyileştirilmelidir.
 31. Okullarda ikili öğretim sonlandırılmalıdır ve tekli eğiteme geçilmelidir.
 32. Beden, müzik, resim, teknoloji-tasarım, bilişim teknolojileri gibi öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin farkındalığına ulaştıracak derslerin saatleri arttırılmalıdır.
 33. Maaş karşılığı ders sayısı tüm okul türü ve branşlarda 15 saat olarak eşitlenmeli ve ek ders ücreti %100 artırılmalıdır.
 34. İl içi tayinlerde sıra tayin sisteminin tekrar çalıştırılması hususunda çalışmalar yapılmalıdır.
 35. Destekleme ve Yetiştirme kurslarının tüm sınıf seviyelerinde ve tüm branşlarda açılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 36. Hastalık raporu ve mazeret sevkleri alındığı gün dışındaki ders ücreti kesilmemelidir, haftada bir gün ücret kesilmeden sevk ayakta tedavi hakkı verilmelidir.
 37. Hizmet içi eğitimler gönüllülük esasına dayalı olmalıdır.
 38. Ayrım gözetmeksizin eğitim çalışanlarının tümüne toplu taşıma araçlarından indirimli faydalanma hakkı tanınmalıdır.
 39. Görevde yükselme sınavı ve unvan değişiklikleri düzenli olarak yılda bir yapılmalıdır.
 40. Okul öncesinde sınıflarda yardımcı personel uygulaması hayata geçirilmeli ve teneffüs imkanı yaratılmalıdır.
 41. Tüm okul öncesi öğrencilerinin araç, gereç, donatı ve kırtasiye ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması sağlanmalıdır.
 42. MESEM’lerdeki öğrenci grubu sayısı düzenlenmelidir. (Öğretmenler koordinatörlük görevlerini fahri yapmak zorunda kalıyor bu durumdan dolayı)
 43. Tayin yapılan yer ve puanla ilgili sonuçlar şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.
 44. Emeklilik dilekçesi veren öğretmenler depo’ya çekilmeli ve normları tayinlerde açık gösterilmelidir.
 45. Sınıf Öğretmeninin beceri derslerinde yükü azaltılmalıdır. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi derslerine branş öğretmenleri girmeli, 1. sınıfta yardımcı öğretmen olmalıdır.
 46. Branşlarımızda çağı yakalamak ve kendimizi geliştirmek adına öğretmenlere kitap alımlarında kolaylık sağlanmalıdır. Yaz tatillerinde kendini geliştirmek isteyen öğretmenlere yurt içi ve yurt dışı programlara katılmaları için Bakanlığın yapacağı protokollerle kolaylıklar ve maddi destek sağlanmalıdır.
 47. Merkezi sınavlarda verilen ücretlerdeki adaletsizlik giderilmeli ve herkese eşit sayıda görev verilmesi sağlanmalıdır.
 48. Proje okulları ve BİLSEM’lere öğretmen ve yönetici atamaları sınav ve hizmet puanı usulüne göre yapılmalıdır.
 49. Mesai saatleri dışında yürütülecek toplantı, okulu temsilen gidilen görevler için ücret tahsisi yapılmalı. Görevlerin eşit şekilde dağıtılması içinde puan sistemi getirilmelidir.
 50. Öğretmenlerin Erasmus, AB projeleri, bilim projeleri yapmaları gönüllülük esasına bağlı olmalı ve bu tür çalışmalar yapan öğretmenlerin çalışmaları ücretlendirilmeli ya da egzersiz sayılmalıdır.
 51. Zorunlu İLKSAN üyeliği uygulaması kaldırılmalıdır.
 52. Dil tazminatı arttırılmalıdır.
 53. Her okulda bir sağlık görevlisi görevlendirilmelidir.
 54. Her okulun spor salonu olmalıdır. Okul bahçeleri özelikle oyun alanları, futbol sahaları beton zemin yerine toprak ya da çim saha şeklinde olmalıdır.
 55. DYK verilmeyen branşlar dahil olmak üzere (Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar) tüm dersler de olmalı. Egzersizler de ders dışı eğitim faaliyeti olduğundan DYK gibi çift ek ders ücreti verilmelidir.
 56. Engelli memura 1 derece verilmelidir.
 57. Hizmetli olarak çalışan memurların eğitimlerine göre genel idari hizmetleri sınıfına dahil edilmelidir.
 58. Mesleki saygınlığı olumsuz etkileyen, dayanaksız CİMER ve benzeri şikayet başvuruları engellenmelidir.
 59. Müfredat hazırlanırken sahadan temsilciler olmalı. Yönetmelikler hazırlanırken idareye yorum hakkı tanınmamalı, edebilir verebilir gibi ifadeler çıkarılmalıdır.
 60. Mutemetlik ve ödeme servislerinde çalışan personele ek tazminat verilmelidir.
 61. Köy okullarındaki öğretmenler için yol ve yemek konusunda iyileştirici çalışmalar yapılmalıdır.
 62. Bilişim dersi ortaokul ve lisenin her kademesinde zorunlu olmalıdır.
 63. Merkezi hizmetçi eğitimlerde katılımcıların objektif bir şekilde seçilmesi sağlanmalıdır.
 64. Eğitim çalışanlarının üstlendiği MEB ve Üniversite sınav görevleri karşılığında aldığı ek ders ücretleri arttırılmalıdır.
 65. Risk faktörü içeren meslek dersi öğretmenlerinin iş kazası sigortası devlet tarafından yapılmalıdır.
 66. İl içi yer değiştirilmeleri, özür gurubu ve il dışı tayinlerinden önce yapılmalıdır.
 67. İl içi yer değiştirmelerinde açık kadrolar şeffaf olarak paylaşılmalıdır.
 68. İl içi, il dışı, özür gurubu yer değiştirmeleri, emeklilik işlemlerinden sonra yapılmalıdır. Tüm köy okulları açılmalı, okul açma şartı olan öğrenci sayısı sınırı aşağı çekilmelidir.
 69. Mazeret izni kapsamındaki mazeretler dışında herhangi bir zorunluluk durumunda sağlık raporuna veya herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın, öğretmene yıl içinde kurum müdürü tarafından izin verilmelidir.
 70. Çocuklarla ilgili zorunlu durumlarda mazeret izni hakkı verilmelidir.
 71. Doğumdan sonraki izin süresi uzatılmalıdır.
 72. Okul laboratuvarlarının (fen, fizik, kimya, biyoloji) araç-gereç eksiği giderilmelidir.
 73. Öğretmenlerin akademik çalışmalarında devlet desteği sağlanmalıdır, bilimsel toplantılara, kongrelere, çalıştaylara, katılımda yolluk yevmiye izin süreçleri kolaylaştırılmalıdır.
 74. Mesai saatleri dışında ve öğlen arası yapılan toplantılar için ek ders ücreti ödenmelidir.
 75. Whatsapp ve Telegram gibi iletişim araçları resmi yazı tebliğ etme amacıyla kullanılmamalı, kurumsal iletişimde ciddiyet esas alınmalıdır.
 76. Öğretmenevleri herkese açık olmamalı, öğretmenevi olma özelliğini tekrar kazanmalıdır.
 77. Eğitim çalışanlarının mesai dışı zorunlu veya gönüllü görevlendirmelerdeki fazla mesaileri hafta sonu DYK ücreti oranında ödenmelidir.
 78. Çalışanlara ödenen aile yardımı ve çocuk parası desteği emekli olduktan sonra da devam ettirilmelidir.
 79. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yapan eğitim çalışanlarına tayin ve izin hakları sağlanmalıdır.
 80. Öğretmenlik mesleğine özgü meslek hastalıkları tanımlanarak bu hastalıklara maruz kalan öğretmenlere ek tazminat verilmelidir.
 81. Sorumluluk sınavlarında komisyonlar ayrı ayrı oluşturulmalı, her komisyon için sınav ücreti verileceği netleştirilmelidir.
 82. Okullarda kurulan disiplin, onur ve ödül kurullarında görev yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmelidir.
 83. Taşımalı eğitimde nöbetçi öğretmenler, öğrencilerin sadece okul servisine güvenli inip binmesinden sorumlu olmalı; servis aracıyla ilgili her türlü resmi kontrol ise okul idaresi tarafından yapılmalıdır.
 84. Görevi başında fiili müdahaleye uğrayan memurların tüm hukuki süreçlerini Milli Eğitim Bakanlığı avukatları üstlenmelidir.
 85. Pansiyonlu okullarda belleticilik görevini yapan personel arasındaki hizmet puan farkı eşitlenmelidir.
 86. BİLSEM’lerde eğitim öğretim normal olarak hafta sonunda da gerçekleştirilmektedir. Doğal afetler sırasında MEB tarafından yapılan idari tatillerde hafta sonu ücreti dahil edilmediğinden BİLSEM öğretmenleri mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır.