SORU - CEVAP
Giriş Tarihi : 20-10-2022 02:39   Güncelleme : 20-10-2022 02:45

Sendika üyesi olmayan öğretmen iş bırakabilir mi?

Her hangi bir sendikaya üye olmayan öğretmenler, iş bırakma eylemine katılabiliyor mu? Sendikasız öğretmene eyleme katıldığı için ceza verilir mi? Sendikasız öğretmen eyleme katılma cezası alabilir mi?

Sendika üyesi olmayan öğretmen iş bırakabilir mi?

Her hangi bir sendikaya üye olmayan öğretmenler, iş bırakma eylemine katılabiliyor mu? Sendikasız öğretmene eyleme katıldığı için ceza verilir mi? Sendikasız öğretmen eyleme katılma cezası alabilir mi?

Daha önceki yıllarda sendikasız öğretmenin iş bırakma eylemine ilişkin Danıştay kararını vermişti. Sendikaların almış olduğu iş bırakma eylemine, her hangi bir sendika üyesi olmayan öğretmenler destek amaçlı iş bırakmış olması nedeniyle verilen ceza, Danıştay tarafından iptal edilmişti.

Danıştay kararı var

Sendikalar diğer sendikaların üyeleri ya da sendikasizlar için de kapsayıcı iş bırakma kararları alır, dayanağı da Danıştay'ın bir işkolunda eylem kararı alan sendikanın kararlarına o iş kolunda çalışanlar katılabilir yönündeki içtihat kararlarıdır

Karar şu şekilde...

Bakılan davada, davacının, ........'in aldığı karar uyarınca, sendikal eyleme destek olmak amacıyla gerçekleşen göreve gelmeme eyleminin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekeceğinden, özürsüz olarak göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyecek olan fiili nedeniyle davacıya 657 sayılı Kanun'un 125/C-(b) maddesi uyarınca disiplin cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık ve bu işleme karşı açılan davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri