Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-45512797-10.07.01-90960486

Konu: Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar Hakkında (Sınıf Annesi)

DAĞITIM YERLERİNE 30.11.2023

Bakanlığımıza yapılan başvurularda bazı okullarımızda "sınıf annesi" adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları dile getirilmektedir.

Ayrıca bu kişilerin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıkları kamuoyuna yansımaktadır.

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin; Öğretmen başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür." ve Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği başlıklı 78 inci maddesinin yedinci fıkrasında "Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayımlanabilir."hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, okullarımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçleri, Bakanlığımızın görevlendirdiği öğretmenlerimiz tarafindan, milli eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda öğrencilerin üstün yaranı gözetilerek, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak bilimsel esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi eğitimin niteliğini bozmakta ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturmaktadır.

Valiliğinizce okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda; Gereğini rica ederim.

Zarife SEÇER
Bakan a.
Temel Eğitim Genel Müdürü

İşte ilgili yazı:

MEB'den ''sınıf annesi'' yazısı