Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda mezuniyet törenleri ile ilgili uyulması gereken kurallar aşağıda belirtildiği gibidir.

1. Etkinlikler gönüllülük esasına göre, veli izni alınarak, öğrencilerin gelişim seviyelerine ve pedagojik esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecektir.

3. Velileri ve okulları külfete sokacak etkinliklerden kaçınılacak, etkinlikler için okulların uygun mekân ve/veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekânlarda mezuniyet etkinlikleri gerçekleştirilmeyecektir.

 4. Okul/kurumlar tarafından planlanan mezuniyet etkinlikleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak gerçekleştirilecektir.

5. Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan etkinlikler planlanacaktır.

6. Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır.

7. Okul aile birliklerince düzenlenecek benzer etkinlikler de ilgili mevzuatın ve bu Genelge'nin hükümlerine tabidir.