2024 yılı isteğe bağlı İller arası yer değiştirme başvurusunda 3 yıllık çalışma süresi hesaba katılıyor. Ancak bazı durumlarda bu çalışma süresi aranmıyor.

3 yıllık çalışma süresinin aranmayacağı işte o haller:

Öğretmenin bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası olması Öğretmenin görev yaptığı ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmaması

Doğrudan bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapmış olması

İkinci görev kapsamında olup yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek isteyenler için de 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.

31 Aralık tarihi itibariyle bulunduğu ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayanlar listede yer verilen 12 ille sınırlı olmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Adaylar bu şartı gözetmeksizin yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. 3 yıl şartının aranmayacağı o adaylar 12 il listesi içerisinden herhangi bir il tercih edebilecek.

12 İl Listesi:

1 Ağrı 
2 Ardahan 
3 Bitlis 
4 Hakkâri 
5 Iğdır 
6 İstanbul 
7 Kars 
8 Muş 
9 Siirt 
10 Şırnak 
11 Şanlıurfa 
12 Van 

12 İl Listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan öğretmenlerden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulunduğu ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olanlar

Başvuru Şartları bölümünün 1’inci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde yer alan şartları taşımaları kaydıyla listedeki 12 ille sınırlı olmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

12 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.