Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğretim süreçleri boyunca kazandıkları okuma, dinleme, konuşma, yazma dil becerilerinin ölçülmesi için gerçekleştirilen bir izleme sınavı olma özelliği taşıyor. 

e-Sınav merkezlerinde öğrenci adına tanımlanmış bilgisayarlarda gerçekleştirilen sınav, Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından belirlenen uluslararası standartlara göre gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda dört temel dil becerisi farklı oturumlarda çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular ve becerileri ölçen görevlerle değerlendiriliyor. Dinleme/izleme ve konuşma oturumları bu merkezlerde ortam seslerini geçirmeyen kulaklıklar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. 

Bu sınavla öğrencilerin dil becerilerine ilişkin yeterliklerinin sistematik olarak tespit edilmesi ve bunun neticesinde Türkçe öğretim müfredatına, öğretmen yeterliklerine ve ders materyallerine yönelik geri bildirim verilmesi planlanıyor.

İlk uygulaması 2022 yılında gerçekleştirilen Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın 2024 uygulaması, 24 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında örneklem olarak belirlenen 40 ilden 653 okul ve 10 bin 665 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek.