Dilimize yerleşmiş bir deyimdir: Vur deyince öldürmek. 12 yıllık zorunlu eğitimin sonunda derdini anlatacak kadar bir yabancı dil öğretememek ayıbımızdır. Derinlemesine inersek kendi resmi dilimizde okuyup yazamayan nesillerle yüzleşiriz. MEB içinde bulunduğumuz öğretim yılında bu ayıbı bir yönüyle gidermek için 620 pilot ortaokulda bir uygulama deniyor. Buna göre;

Yabancı dil 15 ders saat, Türkçe 6 Saat, matematik 4 saat, Fen ve sosyal bilgiler dersleri 3 saat, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2, seçmeli ders 2 saat olmak üzere 35 saatlik bir program uygulanmaktadır. Pilot okul uygulamalarından elde edilecek bulgulara göre 2018/2019 Öğretim Yılında tüm ortaokullarda yaygınlaşabilecek bu ders dağılımlarına ilişkin sendikal görüşümüz şöyle özetlenebilir:

Her değişikliğin bilimsel ölçütte planlanması ve mutlaka pilot uygulamayla sınanması talebimizdir. 620 pilot okul sınamadan çok yaygın bir uygulama izlenimi uyandırmış olup, başarıya ulaşmaması halinde on binlerce öğrenciyi mağdur edebilecektir. Örneklemin daha sınırlı tutulması gerekirdi.

15 Saat yabancı dil ağırlığı ile ders vermekte olan branş öğretmenleri bu yaş ve sınıf için gereğince eğitilmemiş, ihtiyaç duyacakları araçlarla donatılmamışlardır.

Ortaokul 1. Sınıfa denk gelen zorunlu eğitime tabi 5. Sınıf öğrencileri önemli oranda ilkokula 6 yaş ve altında başlamış, branş öğretmenleriyle akademik eğitim alma tecrübesine sahip olmayan çocuklardır. Söz konusu pilot uygulama 9/10 yaş aralığındaki çocukların aynı zamanda ortaokulla imtihanıdır, sonuçları yanıltıcı olabilir. Yabancı dili erken yaşta öğrenmenin gereği ispatlanmış bir gerçek olduğuna göre, ilkokulda branş öğretmenlerince verilmesi yoluna gidilebilir. Aynı durum sanat ve spor dersleri için de geçerlidir.

Bakanlığın 15.09.2017 Tarih ve 43769797-10.07.01. E. 13998194 Sayılı yazısına konu dil ağırlıklı eğitim uygulaması, yabancı dil eğitiminde neyi yanlış yaptığımız tartışılmadan başarıya ulaşamaz. Sendikamız üyesi ilgili branş öğretmenlerince tespit edilen sorun dersin saat sayısından çok yöntemde, müfredatta, materyallerdedir. Bu noktada deney yapmadan önce bir şura, en azından bir çalıştay toplanarak sorun teşhis edilmeli, çözüm üretilebilir.

Pilot uygulamaya konu 620 ortaokulun 5. Sınıfındaki ders dağılımı içinde Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri anılmamaktadır. Bırakın temel ve zorunlu öğretimi, okul öncesi dönemde yabancı dil öğretmeyi becerebilmiş ülkelere baktığımızda tamamının bu beceriyi sanat ve sporla harmanlayarak kazandırdığını tespit edersiniz. Bir yabancı dil öğretmek için 25 ders saati sınıfa, okul sırasına çivilediğimiz öğrenci uslu durabilir ama kesinlikle bunalır. Dikkat ve ilgisini toplamak imkansız olur. Değil 15, 35 saat İngilizce belletseniz verim alamazsınız.

Anadolu Eğitim Sendikası; kendi resmi diline hakim olduğu kadar en az bir yabancı dili okur-yazar ölçekte bilen nesillerin yetişmesini arzular. Bu dilin illa İngilizce olması da yetmez, yıllardır ataması yapılmayan pek çok branşta yabancı dil öğretmenini zorunlu ve seçmeli dil derslerine girerken görmek istiyoruz. Bu ihtiyacımızdan vazgeçmeksizin özellikle erken çağda, ilkokul ve ortaokulda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar derslerine gereğince yer verilmesini, zorunlu ve seçmeli dersler içinde ağırlığının olması gereğine dikkat çekiyoruz. Bedenen ve ruhen özgürleşmeyen nesiler akademik anlamda başarılı olamaz. Dil öğrenmeye evet, sanat ve spordan tasarruf edilmesine HAYIR!