Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.03.2024 Tarih ve 32476 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler sonrasında, görevlendirmede puan eşitliği halinde eğitim yönetimi alanı dışındaki yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yok sayılması, daha önce yöneticilik görevi yapmış olan öğretmenlerin görevlendirmelerinde mağdur edilmesi, Yönetmeliğin ekinde yer alan değerlendirme kriterlerinde eşit şartlarda yarışma imkanının sağlanmaması ve objektif koşulların dikkate alınmaması gerekçeleriyle ilgili hükümlerin iptali için Danıştay nezdinde dava açılmıştır.