Bu konudaki tüm merakı mevzuat yazarı Sedat DEĞER'in saat saat tablo halinde norm hesabını gösterdiği yazısında bulunulabilir.

Bir okuldaki branşın norm hesabı yapılırken okuldaki mevcut o branşın ders saatlerinin yanı sıra mevcut seçmeli ders saati sayısının da birlikte hesaplandığını vurgulayan Değer, mevzuat yazısında 0 (sıfır ) ile 105 saat arası ders saati sayısına göre kaç öğretmen normu verileceğini gösteren tabloyu da hesabın kolaylıkla görülmesi açısından kamuoyuyla paylaştı.

Mevzuat yazarı Sedat DEĞER ayrıca yazısında normalde norm güncelleme işlemlerinin her yıl ekim aylarında yapıldığını ama bazı yıllar yine ihtiyaca ve norm kadro yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Ekim ayı dışında eğitim öğretim yılının 2. Dönemlerinde de MEB tarafından yapıldığını belirterek bazı yıllar bir sonraki eğitim öğretim yılı öncesi Nisan,Mayıs ayları gibi de norm güncelleme işlemlerinin yapıldığını hatırlattı.

İşte Sedat DEĞER'in seçmeli ders saatleri dahil bir okulda oluşan ders saatleri sayısına göre norm sayıları tablosu;

Öğretmenlerin Girdiği Ders Sayısına Göre Norm Hesabı ve Öğretmen Norm Kadro Sayısı Tablosu Öğretmenlerin Norm Hesabı Nasıl Yapılır

Bilindiği üzere Okullardaki (eğitim kurumlarındaki) bir branştaki seçmeli dersler dahil toplam ders saatine göre mevcut öğretmen normu Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18. Maddesine göre belirlenmektedir.

 

Bu mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere tek okulun olduğu bir eğitim bölgesinde (yani başka bir okul ile birlikte norm hesaplaması yapılmayan okul) bir okulda bir branşta 5 saate kadar ders varsa herhangi bir öğretmen normu verilmez. 6 dahil 6 ila 30 saat ders varsa 1 öğretmen normu verilir. 31 saat dahil 31 ila 42 saat ders yükü varsa 2 öğretmen verilir. 42 saatten daha fazla ders varsa her 21 saat ders yükü için daha o branş için norm verilir. Ayrıca 42 saatten fazla ders yükü olan okullar için geçerli bir kural daha var o da her ne kadar her 21 saate 1 norm verilir dense de eğer artan ders yükü sayısı 15 ve üzeri ise yine ilave bir kadro daha verilir. İsterseniz gelin bu uygulamayı bir tablo ile gösterelim.

Eğitim bölgesinde tek okul olan yani başka bir okul ile eğitim bölgesi olmayan bir okulda, tabloda gösterdiğim şekilde ders saati sayılarına göre öğretmen norm sayıları oluşmaktadır. Alanınızdaki seçmeli dersler dahil ders saati yükü sayısına bakarak tablodan branşınızdan kendi okulunuzda kaç norm oluştuğunu çıkarabilirsiniz.

Örnek 1: Atatürk ortaokulunda müzik dersi için 4 şube olduğu için 4 ders saati olur ve bu durumda 6 ders saatinden düşük olduğu için o okula müzik alanında hiçbir norm verilmez.

 

Örnek 2: Cumhuriyet ortaokulunda seçmeli dersler ile birlikte fen bilimleri alanında 57 ders yükü varsa 42 saat için 2 norm verilir. Ayrıca 42 ders saatinden daha fazla ders yükü olduğu ve artan ders saati sayısı 15 olduğu için bir tane daha ilaveten norm verilir. Bu durumda fen bilimleri alanına 3 norm verilmiş olur.

Bir sonraki yazımda eğitim bölgesinde birden fazla okul olan branş öğretmenleri için örnek bir hesaplama ve tabloyu göstermeye çalışacağım.

Sedat DEĞER
Guncelegitim.com Mevzuat Yazarı