Seçimler nedeniyle tatil olan 1 Nisan 2024 tarihinde nöbet ve ders dışı etkinlik hariç yönetici ve öğretmenler üzerlerinde bulunan aylık ve ek ders karşılığı görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlanacaktır.

Seminer haftası 8-9 Nisan 2024 tarihlerinde öğretmenlerle ilgili herhangi mesleki çalışma programı belirlenmediğinden öğretmenlere herhangi bir göreve bağlı olarak ek ders ücreti ödenmeyecektir. 8-9 Nisan 2024 tarihlerinde yöneticiler (idari izinli veya görevinin başında olanlar), bu günlere ait ek ders ücretlerini tam alacaklardır. İdari izinde görevi başında bulunan personel, amirin uygun bulacağı bir zamanda çalıştığı süre kadar izinli olacaktır.

23 Nisan 2024 tarihinde nöbet ve ders dışı etkinlik hariç yönetici ve öğretmenler üzerlerinde bulunan aylık ve ek ders karşılığı görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlanacaktır. Ücretli öğretmenler, İdari tatil, Ara Tatil ve Resmi Tatilde ücret alamazlar (H.Ocak)