Biz öğretmenliğimizi en zor koşullarda ve büyük bir fedakarlıkla yaparız. İdealimizi ve iddiamızı, çocuk sevgisi ve gelecek sorumluluğumuzla büyütürüz. Hükümetin ortaklarıyla getirmiş olduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu bizim hiçbir sorunumuza yanıt vermediği gibi, gelecekte büyük ve geri dönüşsüz tehlikeler içermektedir. Kabul etmiyoruz.

 

Uzmanlığımızı ve mesleki deneyim ve donanımımızı yok sayan bu meslek kanunu öğretmenliği değersizleştirmekte, mesleki haklarımızı da yeni şartlara bağlamaktadır. Okullarda çalışma barışını bozacak, içeriğinde yer alan kariyer basamakları uygulamasıyla da öğrenci ve veliler arasında ayrışmaya neden olacaktır. Karşı çıkıyoruz.

 

Bugün yoksulluk sınırının altında ücret alan, çalışma şartları çağın gerisinde kalan, zaten kadrolu / ücretli / sözleşmeli diye ayrılan biz eğitim emekçileri için bu kanun sorun çözen değil başlı başına bir sorundur. Derhal geri çekilmelidir.

 

Bu kanun gündeme geldiğinden bu yana barındırdığı tehlikeleri anlatan, haklı itirazı örgütleyen sendikamız Eğitim-İş, sizleri ÖMK başta olmak üzere eğitim emekçisinin tüm sorunlarına karşı başlatacağı Büyük Yürüyüşe davet etmektedir. Eğitim bir bütün olduğu için, ÖMK’nın tahribatını doğrudan ya da dolaylı olarak yaşayacak olan eğitimin tüm özneleri, yani sadece öğretmenler değil, eğitim kurumlarındaki idari personelden üniversitelerdeki öğretim görevlilerine kadar tüm eğitim emekçileri yürüyüşümüze davetlidir.

 

1 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de 1.Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyeceğiz.

- Gelin; sorunlarımızı birlikte ve daha gür biçimde anlatalım.

- Gelin; öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar isteyelim.

- Gelin, insanca çalışma koşullarında insanlık onuruna yaraşır ücret talebimizi beraber haykıralım.

- Gelin, bu ülkenin tek Başöğretmen ’ine yürüyelim. O’nun unvanında gözümüz olmadığını, ideallerini gerçekleştirmek için sözümüz olduğunu gösterelim. Bugün susarsak yarın çok geç olacak! Gelin, gecikmeyelim.

Eğitim İş Antalya