Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Oğuz Özat başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeyi karara bağlamıştır.

Millî Eğitim Bakanlığınca, velilerin öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "okul randevu sistemi" hayata geçirildiğine dair duyuru Bakanlığın web sitesinde 23.03.2024 tarihinde yayımlanmış ve okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Okul randevu sistemi ile öğretmenlerin boş saatlerine göre veliler saat ve gün seçerek öğretmen görüşmelerini gerçekleştirmektedir.

Okullarda uygulanan veli görüşmeleri öğretmenlerin boş ders saatleri veya okul çıkış saatlerine denk gelen sürelere göre okul idarelerince randevu saati olarak belirlenmektedir. Bu saatler öğretmenin dinlenmek, ders hazırlığı yapmak, kendisine ve ailesine zaman ayırmak için kullandığı sürelerdir. Anayasa’mızın 18.maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” Hükmü gereğince öğretmenlere boş ders saatlerinde ve okul çıkış saatlerinde verilen veli görüşmeleriangarya oluşturmaktadır. Bu görevler için öğretmenlere ücret ödenmelidir.

1739 Sayılı Kanun’un 43. Maddesi: “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.”  

Okul randevu sistemi ile yapılacak veli görüşmeleri için öğretmene yaratacağı iş yükü, mesai dışı çalışma saatleri ve oluşturacağı angaryaların düşünülerek; yapılacak görüşmeler için öğretmenlere ücret ödemesi yapılana kadar 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı sonuna kadar, üyelerin isteğine bağlı, yerine getirmemelerine karar verilmiştir.