Öğretmenlerin 4-8 Eylül 2023 tarihlerinde okullarında gerçekleştirecekleri mesleki çalışma programı yayımlandı

Öğretmenlerin (4-8 Eylül 2023) mesleki çalışma programı il ilgili yazı şöyle;

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı: E-43501582-774.01.03-82153666- 25.08.2023
Konu: 04-08 Eylül 2023 Mesleki Çalışma Dönemi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 21/08/2023 tarihli ve E-43501582-774.01.01-81827486 sayılı Makam Onayı.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında yapmaları İlgi Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda öğretmenler;

1- İlk defa atanıp 1 Eylül 2023 tarihinde göreve başlayacak olanlar hariç olmak üzere 1 Eylül 2023 tarihinde izinli sayılacaklardır.

2- Mesleki çalışmalarını ise 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında görev yaptıkları okul/kurumda ekteki program doğrultusunda yapacaklardır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Kemal ŞAMLIOĞLU
Bakan a. Bakan Yardımcısı

Ek: Mesleki Çalışma Programı (6 sayfa)

 

ÖĞRETMENLERİN 2023 YILI EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARI

Çalışma Zamanı 09.00-13.00
Katılımcılar: Tüm öğretmenler