Bugün itibariyle 19-23 Haziran seminer dönemi başladı. Bunlara dikkat:

* Öğretmenlerimiz 19 Haziran 00.00 ile 27 Haziran 23.59 tarihleri arasında MEBBİS çoklu ekrandaki ÖBA ya da www.oba.gov.tr uygulamasından, şifrelerini girerek gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra "Mesleki Çalışma Semineri" yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır.

* Seminer videolarının %80 ve üzeri, kurs videolarının ise %100 izlenmesi ve %50 sınav başarısı gösterilmesi gerekmektedir

* Daha önce alınmayan en az 1 eğitimin izlenmesi gereklidir.

 

19-23 Haziran seminerlerinin bazıları ve süreleri aşağıda listelenmiştir.

* Özel Yetenekli Öğrenciler ve Bilişsel Özellikleri (14dk 7sn )

* Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Duygusal Özellikleri (13 dk 31sn )

* Okul Kültürünün Geliştirilmesi Semineri (24dk 57sn )

* Gençlerle İletişim Semineri (25dk 43sn ) 

* 21. YY  Becerileri Eğitimi Semineri (15dk 24sn)

* Afet ve Acil Durum Temel kavramlar Semineri (17dk 28 sn)

* Çağdaş Öğrenme-öğretmen Yaklaşımları Semineri (18dk 43sn)

* Aktif Öğretim Yöntemleri Semineri (18dk 51sn) 

* Beyin Temelli Öğrenme Semineri. Bölüm 1 (20dk 29sn ) Bölüm 2 (21dk 41sn )

* Etik Davranış İlkeleri Semineri (22dk 6sn )

* Kariyer Rehberliği Semineri. Bölüm 1 (16dk 48sn ) Bölüm 2 (17dk 20sn )

* Ortaöğretimde Akran Zorbalığı Semineri. Bölüm 1 (15dk 41sn ) Bölüm 2 (20dk 8sn )

* Ortaöğretimde Öğretim Sürecinin Analizi ve Gelişimi Semineri. Bölüm 1 (20dk 57sn ) Bölüm 2 (22dk 25sn )   

Guncelegitim.com