Çeşitli konu başlıkları altında gruplandırılmış bu komutları şu şekilde inceleyebiliriz:

 

Değerlendirme Desteği Oluşturmak İçin:

Açık Uçlu Sorular Yazın: "Hayvan adaptasyonları hakkında öğrencilerimi değerlendirmek için 10 soru örneği ver."

Çoktan Seçmeli Sorular Yazın: "Tanzimat dönemi hakkında 10 çoktan seçmeli soru yaz."

Video Metnine Dayalı Sorular Oluşturun: [metni yapıştırın] ve "Bu metinden 5 çoktan seçmeli/doldurulabilir boş/açık uçlu soru oluştur." şeklinde komut verin.

Makaleye Dayalı Sorular Oluşturun: "Einstein'in kuantum makalesi hakkında 10 açık uçlu soru yaz."

Soruya Dayalı Kazanımları Listeleyin: Örnek olarak “Doğal Sayılar ile ilgili 10 soruluk çoktan seçmeli test yaz.” dedikten sonra “bu testin kazanımlarını listele” diyerek maddeler halinde kazanımları sıralayın.

Rubrikler Oluşturun: “Periyodik tablo ve elementler konusu için formüllerin kullanımı hakkında bir puanlama ve değerlendirme ölçütü oluştur.”

Kazanımları Belirleyin: "Sayıları toplayabilmek, sayıları çıkarabilmek, sayıları bölebilmek, sayıları sayabilmek, sayıları çarpabilmek" konuları hakkında ölçülebilir ve spesifik kazanımlar yaz.”

Çalışma Planı Oluşturun: “Öğrencilerim için Sosyal bilgiler dersi beşeri yönetimler konusu hakkında bir çalışma planı oluştur.”

Alıştırma Sorusu Oluşturun: "Başlangıç seviyesi matematik öğrenen 3. sınıf öğrencileri için 5 adet alıştırma sorusu oluştur."

Bilgi Kartları Oluşturun: "Coğrafi yer şekilleri ünitesi için bir kelime kartı seti oluştur."

 

Dersleri ve Etkinlikleri Tasarlamak İçin:

Tarihi Kişilerin ve Olayların Açıklamalarını Oluşturun: "Sait Faik Abasıyanık’ın hayatı hakkında tarih sıralamasına göre biyografik bir metin yaz."

Yaşa Uygun Bir Açıklama Oluşturun: "8 yaşındaki bir çocuğa ay tutulmasını nasıl açıklarsın?"

Yönergeler Oluşturun: "Google Takvimde hatırlatıcılar oluşturmak için adım adım talimatlar yaz."

Öğrencilerin Dikkatini Çekmek İçin Isındırma Aktiviteleri Listeleyin: "Suyun Kaldırma Kuvveti hakkındaki ders için dersin başlangıcında ısındırma aktivitesi olarak örnekleri listele."

Dersiniz İçin Senaryo Oluşturun: "3. sınıf öğrencileri için cümle akıcılığı kavramını öğretmek istiyorum. Dersi nasıl senaryolaştırabilirim?"

Ders Planı Oluşturun: "4. sınıf öğrencileri için uygun su döngüsünü anlatan 1 saatlik bir ders planı oluştur."

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Etkinlikleri Fikirleri Oluşturun: "9. sınıf öğrencileri için coğrafya konusundaki dağlar konusunda işbirlikçi öğrenmelerini destekleyecek için 5 farklı öğrenme etkinliği yaz."

Oyunlar ve Kurallarını Oluşturun: "İlkokul öğrencilerim için matematikte sayılar konusunu öğrenebilmek için bir oyun oluştur ve bu oyunun kurallarını yaz."

Ünite Planı ve Taslaklar Oluşturun: "Aztek, Roma, Yunan, Çin ve Maya dahil olmak üzere eski medeniyetleri öğretmek için 5 günlük bir ünite planı taslağı oluştur."

Slayt İçerikleri Hazırlayın: "İklim değişikliğinin tarıma etkileri hakkında 5 slayt sunumu hazırla."

Farklı Öğrenci İhtiyaçlarına Yönelik Farklılaştırın: "Matematik dersini görme engelli bir öğrenciyi desteklemek için nasıl değiştirebileceğimi yaz."

Kısa Çözümlenebilir Okuma Parçaları Yazın: "R-kontrollü ünlüleri ar, er, ur ve or içeren 5 cümlelik bir paragraf yaz."

Uzun Okuma Parçaları Oluşturun: "500 kelime uzunluğunda, 'dünyanın merkezine yolculuk' hikaye yapısı kullanılarak yazılmış hayali bir paragraf yaz."

Etkileşimli Hikayeler Yazın: “Fotosentez hakkında bir “kendi maceranı seç” hikayesi tasarla.”

Belirli Kelime Dağarcığı Kullanarak Cümleler Oluşturun: "Kelime olarak “atmosfer” kullanarak 3 cümle yaz."

Bir Metinden Anahtar Kelimeler Çıkarın: "Aşağıdaki metinden [metni yapıştırın] 5 anahtar kelime çıkar ve bunların tanımlarını sağla."

Bilgi Tablosu Oluşturun: Habitat sütun başlıkları altında düzenlenmiş hayvan adaptasyonlarının bir tablosunu oluştur."

Velilerinizle İletişime Geçerken Tavsiyeler Alın: "Çocukları zamanında ödevlerini teslim etmekte zorlanan bir veliye çocuğuyla ilgili bir nasıl konuşacağım konusunda bana tavsiye ver."

Velilerinize E-postalar Gönderin: "Anaokulu öğrencilerinin aileleri için [gerekli bilgileri doldurun] içeren bir e-posta bülteni yaz."

Farklı E-Posta Şablonları Oluşuturun: "Okul personeli ile iletişim kurmak için bir e-posta şablonu tasarla ve bu haftanın önemli etkinliklerini içeren bir mesaj yaz."

Hatırlatıcı E-postalar Oluşturun: "Ailelere, haftanın sonuna kadar sanal bir konferans zaman dilimine kaydolmalarını hatırlatan bir e-posta yaz."

Metni ve E-posta Mesajını Düzenleyin: " [e-postayı yapıştırın.] Bu e-posta metnini daha kesin, net ve profesyonel bir dil kullanarak yeniden yaz."

Çıkartma Tabloları ve Posterler İçin İçerik Oluşturun: "İşbirliği yaparak çalışırken öğrencilerin hatırlaması gereken 5 şeyi listeleyen bir poster oluştur."

Sınıf Yönetimi Önerileri Oluşturun: "Lise matematik dersinde dikkat dağınıklığı yaşayabilecek öğrencilerle etkileşim fikirleri oluştur."

 

Yazı Desteği Oluşturmak İçin:

Metni ChatGPT'ye Yapıştırın, Düzeltmesini İsteyin: "[metni yazın]
Bu metni daha öz olacak şekilde (veya daha basit, karmaşık veya komik) düzelt."

İmla Hatalarını Düzeltin: "[paragrafı yapıştırın]. Bu paragraftaki dil bilgisini düzenle."

Kitap Özetleri Çıkarın: "Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar kitabının özetini çıkar"

Yazı Örnekleri Oluşturun: "13 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya uygulamalarının yasaklanması gerektiğini açıklayan 6. sınıf bir kitleye yönelik ikna edici bir paragraf yaz."

Metinlerinizi Çocuk Kitabına veya Şiire Dönüştürün: "Bu yazı parçasını bir çocuk kitabına dönüştür” veya “Bu yazı parçasını bir şiire dönüştür.”

Hazırladığınız Metni Bir Şair Gibi Tekrar Düzenleyin: "Bu metni Mehmet Akif Ersoy tarzında tekrar yaz."

Öz değerlendirme ve Görevler Oluşturun: "10. sınıf öğrencilerinin yazılarını gözden geçirmek için kullanabilecekleri bir dizi soru veya görev oluştur."

 

Sadece Eğlenmek İçin:

Tarifler oluşturun: "Tavuklu, pirinçli ve brokolili bir tarif ver."

Şarkı sözleri yazın: "Matematiği sevmek hakkında bir şarkının sözlerini yaz."

Bir senaryo geliştirin: "Kıvanç Tatlıtuğ ve gün batımı sahnesi için bir senaryo oluştur."

Fıkralar alın: "10 tane lise öğrencilerine uygun fıkra yaz."

Seyahat bilgisi alın: "Yazın Antalya’ya seyahat ediyorum. Konaklamam boyunca ziyaret edebileceğim 10 tarihi yer önerin."

Hayat koçluğu alın: "Gün içinde endişeyi yatıştırma ve güne hazırlanmama yardımcı olacak 5 dakikalık bir sabah meditasyon rutini istiyorum."

 

Öğretmenler olarak, öğrencilere ilgi çekici ve etkili bir öğrenme deneyimi sunmak için çeşitli yöntemleri kullanabiliriz. Günümüz çağında bu konudaki en büyük yardımcımız yapay zeka araçları. Ders planları, etkinlikler ve materyalleri tasarlarken öğrenci ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, teknolojik araçlar ve kaynaklar, öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. CHAT GPT gibi yapay zeka destekli araçlar da, siz değerli öğretmenlerimizin, yaratıcı fikirler üretme ve ders içeriği oluşturma süresince en yakın arkadaşınız olabilir.

Kaynak: dersheryerde.com