YENİ "ÖĞRETMENLİK MESLEĞI KANUNU"

 • ÖMK ile öğretmenlerin mesleğe seçilmesinden kariyer basamaklarında ilerlemelerine kadar tüm aşamalarda bir bütünlük içinde sunan, öğretmenlere özgü kanuni bir düzenlemeyi amaçlıyor.
 • Yeni ÖMK düzenlemesiyle öğretmenler, meslekleriyle ilgili olmayan faaliyetlerde rızaları dışında çalıştırılamayacak.
 • Cumhuriyet tarihinde ilk: Öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak.
 • Öğretmene hakaret suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek.
 • Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler, özel öğretim kurumların çalışan öğretmenleri, uzman öğretici, usta öğretici ve ders Ücreti karşılığı öğretmenlik yapanları ve Bakanlık dışındaki diğer kamu kurumlarında çalışa öğretmenleri de kapsayacak.
 • Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan ve uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.
 • Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan ve başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen unvanı verilecek.
 • Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama cezası verilecek.
 • Mevzuat gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edenlere aylıktan kesme cezası verilecek.

 

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMISI

 • Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.
 • Hazırlık eğitimi, her bir dönemi 10-14 hafta olan 4 dönemlik bir süreyi kapsayacak.
 • Üniversitelerin eğitim fakülteleri ile eğitim fakülteleri dışında öğretmen yetiştiren bölümlerden mezun olan öğretmen adayı için bu süre 3 dönem olarak uygulanacak.
 • Hazırlık eğitimi ile tüm öğretmenler mesleki becerilerini hem teorik hem uygulamalı derslerle geliştirerek tecrübe kazanacak.
 • Hazırlık eğitimine KPSS puan üstünlüğüne göre alım yapılacak.
 • Hazırlık eğitimine alınacak adayların sayısı, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmeyecek şekilde planlanacak.